Rutte 3 wil hervorming GLB

In het nieuwe regeerakkoord maakt het nieuwe kabinet Rutte 3 kenbaar voorstander te zijn van een hervorming van het GLB na 2020. Het GLB “moet minder gericht worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.”

Daarnaast moet het GLB, volgens het regeerakkoord, “samenwerking tussen boeren faciliteren en bijdragen aan de crisisbestendigheid van de sector.” Met dit laatste zal op vormen van risicomanagement worden geduid. Met deze hervormingen wil het nieuwe kabinet de verkleining van het GLB-budget door de Brexit opvangen.

Tegelijkertijd zet Rutte # in op vereenvoudiging van het GLB en daarmee op een verlaging van de regeldruk vanuit Europa. Er is een voorkeur voor doelvoorschriften op Europees niveau, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van lucht en oppervlaktewater. Dit biedt op nationaal niveau ruimte voor een eigen invulling van de te nemen maatregelen.

Ook moet er op nationaal niveau voldoende ruimte zijn voor pilots om op een efficiënte manier aan de eisen van richtlijnen (bijv. de Nitraatrichtlijn) te voldoen.

Op deze pagina kunt u het regeerakkoord downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *