RVO.nl heeft oplossing voor zaaidatum vanggewas

De afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan bij de landbouwers over het melden van de inzaaidatum van het vanggewas. Om te voldoen aan de vergroeningseisen moet een vanggewas 10 weken blijven staan op het land.

Deze termijn wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Om deze controle goed mogelijk te maken is het van belang dat de werkelijke zaaidatum wordt gemeld uiterlijk op de dag van inzaai. Zoals eerder gecommuniceerd blijft het tijdig melden een belangrijke voorwaarde voor een goede controle.

Om tegemoet te komen aan de klachten die zijn ontvangen, ziet RVO.nl af van haar eerdere voornemen om de melddatum als startdatum van de 10 weken termijn te hanteren. In plaats daarvan zal de opgegeven zaaidatum worden gehanteerd. Dit betekent dat boeren die een zaaidatum in het verleden hebben gemeld, niet met een langere instandhoudingstermijn te maken zullen krijgen. Wel kan er in die gevallen aanleiding zijn voor extra controles.

Bron: RVO.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *