Sancties onjuist opgegeven grond in Gecombineerde opgave 2015

In de Gecombineerde opgave 2015 is in een aantal gevallen grond ten onrechte opgegeven voor de uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling. Dat concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) na de eerste controles. De Europese Commissie heeft aangegeven ook in 2015 al te sanctioneren.

Het gaat vaak om percelen die geheel of gedeeltelijk niet aangemerkt kunnen worden als landbouwgrond of te groot zijn opgegeven. Voor de oppervlakte die niet aan de voorwaarden van subsidiabele landbouwgrond voldoet, worden geen betalingsrechten toegekend en vindt ook geen GLB-betaling plaats. Uit eerdere berichten van RVO.nl lijkt dat in deze gevallen in 2015 geen sanctie wordt toegepast. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat er wel wordt gesanctioneerd. Nederland gaat in gesprek met de Europese Commissie over het sanctioneren in het eerste jaar.

Agrariërs die bij de Gecombineerde opgave 2015 grond ten onrechte hebben opgegeven voor de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling, kunnen nog tot en met 7 oktober hun Gecombineerde opgave aanpassen. Dit mag alleen als nog geen fysieke controle is aangekondigd, of wanneer u nog niet in kennis bent gesteld van een afwijking in uw steunaanvraag.

Lees meer op rvo.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *