Schouten: agroforestry in nieuwe GLB-pilots

LNV-minister Carola Schouten ziet kansen in agroforestry. In de nieuwe GLB-pilots die in 2021 van start gaan, kan dit een van de onderzoeksthema’s zijn. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Bij agroforestry wordt voedselproductie gecombineerd met de teelt van bomen en struiken. Een voedselbos is een van de vormen van agroforestry. In diverse projecten wordt hiermee ervaring opgedaan.

Schouten spreekt over een kansrijke vorm van landbouw waarin versterking van landbouw en natuur wordt gezocht. Zowel in het realisatieplan van de LNV-visie op kringlooplandbouw als in het Klimaatakkoord wordt in positieve zin gesproken over agroforestry.

In antwoord op de vragen van Dik-Faber schrijft Schouten dat het ministerie uitzoekt hoe agroforestry in het nieuwe GLB financieel kan worden ondersteund. Bijvoorbeeld door houtopstanden aan te merken als subsidiabele landbouwgrond. Dat wordt in het Nationaal Strategisch Plan verder uitgewerkt.

In 2021 wordt met een aantal nieuwe GLB-pilots gestart. Een van de thema’s kan agroforestry zijn, zegt de minister. In het kader van het stikstofbeleid ziet zij kansen voor deze vorm van landbouw rond Natura 2000-gebieden.

Meer info: antwoord op Kamervragen over agroforestry

Eén reactie op “Schouten: agroforestry in nieuwe GLB-pilots”

  • kringlooplandbouw heeft niets te maken met bosbouw .
    bosbouw moet de overheid maken op grond die niet geschikt is voor agrarisch gebruik , maar dan ook onderhouden op die manier dat onze kleinkinderen er een huis van kunnen bouwen [ dus hout wat er groeit ook bruikbaar is ]
    kost werk , maar er zijn straks 2 miljoen werklozen dus arbeid genoeg beschikbaar .
    en zolang een ha suikerbieten 4 x zoveel zuurstof produceerd [ dus ook co2 opneemt ] als een ha bos , zou ik zeggen
    bezint eer ge begint

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *