Schouten: agroforestry in nieuwe GLB-pilots

LNV-minister Carola Schouten ziet kansen in agroforestry. In de nieuwe GLB-pilots die in 2021 van start gaan, kan dit een van de onderzoeksthema’s zijn. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Bij agroforestry wordt voedselproductie gecombineerd met de teelt van bomen en struiken. Een voedselbos is een van de vormen van agroforestry. In diverse projecten wordt hiermee ervaring opgedaan.

Schouten spreekt over een kansrijke vorm van landbouw waarin versterking van landbouw en natuur wordt gezocht. Zowel in het realisatieplan van de LNV-visie op kringlooplandbouw als in het Klimaatakkoord wordt in positieve zin gesproken over agroforestry.

In antwoord op de vragen van Dik-Faber schrijft Schouten dat het ministerie uitzoekt hoe agroforestry in het nieuwe GLB financieel kan worden ondersteund. Bijvoorbeeld door houtopstanden aan te merken als subsidiabele landbouwgrond. Dat wordt in het Nationaal Strategisch Plan verder uitgewerkt.

In 2021 wordt met een aantal nieuwe GLB-pilots gestart. Een van de thema’s kan agroforestry zijn, zegt de minister. In het kader van het stikstofbeleid ziet zij kansen voor deze vorm van landbouw rond Natura 2000-gebieden.

Meer info: antwoord op Kamervragen over agroforestry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *