Schouten: effect vergroening beperkt

Meer boeren voldoen aan de vergroeningsverplichtingen. Toch blijft het effect beperkt. Dat schrijft LNV-minister Schouten aan de Tweede Kamer over de komende informele landbouwraad in Brussel.

Uit onderzoek van de WUR blijkt dat de vergroeningsmaatregelen een grote reikwijdte hebben. Zo is het aantal boeren dat aan ten minste één vergroeningsverplichting voldoet in 2017 gestegen ten opzichte van 2015, namelijk van 67% naar 73%.

De landbouwgrond die bij deze vergroeningsplichtige bedrijven hoort, is in dezelfde periode toegenomen van 90% naar 92% van het totale landbouwareaal. Volgens de minister scoort Nederland hiermee hoog in de Europese Unie.

Effect beperkt

Schouten meldt de Tweede Kamer dat het effect van de vergroening beperkt is omdat het merendeel van de boeren kiest voor een ‘productiegerelateerde’ invulling van de vergroening door het inzaaien van vanggewassen en stikstofbindende gewassen. “De beperkte bijdrage aan de biodiversiteit komt overeen met de conclusie van de Europese rekenkamer in 2017.”

Schouten zet in op een meer ambitieus vergroeningsprogramma voor de landbouw in het nieuwe GLB.

 

Kamerbrief over informele landbouwraad 23 – 25 september 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *