Schouten: extra beleid voor jongeren

Landbouwminister Carola Schouten gaat in Brussel aandacht vragen voor zogeheten nieuwe toetreders in de landbouw. Dat zijn jongeren die buiten familieverband een boerderij willen starten of overnemen. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat het toekomstige GLB ruimte voor deze groep moet scheppen.

LNV-minister Schouten

De agrarische sector vergrijst in heel Europa. Dat geldt ook voor Nederland. Aan de andere kant zijn er jongeren die – niet opgegroeid op een boerderij – in de landbouw willen stappen. Dat vraagt een enorme investering.

De minister zegt aandacht in de EU te gaan vragen voor nieuwe toetreders. Zij oppert in de brief aan de Tweede Kamer dat voor deze jongeren speciale financieringsmodellen en innovatief beleid ontwikkeld moeten worden. Het nieuwe GLB biedt daarvoor kansen, denkt Schouten.

De minister meldt ook dat afgelopen voorjaar 700 jongeren hebben ingeschreven voor de Jonge Landbouwersregeling. Het ging om de derde openstelling. Het beschikbare budget is met €4 miljoen overschreden. De provincies hebben hiervoor budgetruimte gecreëerd. De aanvragen bevinden zich in de beoordelingsfase.

Meer info: brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *