Schouten: GLB moet doelgerichter

Verlaging van het GLB-budget is onvermijdelijk. We moeten meer doen met minder. Modernisering en vereenvoudiging van het landbouwbeleid is daarom hard nodig. Dat zei LNV-minister Carola Schouten op de ministersconferentie ‘Cap sur la Pac 2020’ in Parijs op 19 december.

Minister Carola Schouten bij de ministersconferentie in Parijs.

Schouten was samen met een aantal Europese collega’s en landbouwcommissaris Phil Hogan uitgenodigd door de Franse landbouwminister Stéphane Travert.

Moderner en eenvoudiger

Moderner, eenvoudiger en doelgerichter. In die richting moet het GLB worden bijgestuurd, vindt Schouten. De jongste voorstellen van landbouwcommissaris Hogan komen voor haar als geroepen. Volgens Schouten kiest Hogan de juiste richting bij zijn schets van het GLB in de periode 2020 – 2026.

Versterking producentenorganisaties

De minister pleit voor een versterking van producentenorganisaties zodat boeren een betere machtspositie krijgen bij de prijsonderhandelingen in de keten. “De EU-mededingingsregels moeten dit toestaan. Er is op dit punt enige vooruitgang geboekt, maar er moet nog meer worden gedaan bij de komende herziening van het GLB.”

Beheersing risico’s

Boeren worden volgens de LNV-minister steeds vaker geconfronteerd met inkomensrisico’s als gevolg van klimaatverandering en bijvoorbeeld het uitbreken van ziekten. Globalisering zorgt bovendien voor enorme wisseling van de opbrengstprijzen. “Het GLB moet boeren beter in staat stellen om met deze risico’s om te gaan. De huidige instrumenten van het GLB worden slecht gebruikt en moeten daarom worden herzien.”

Doelgerichte betaling aan boeren

Schouten pleitte in Parijs nogmaals voor een systeem van gerichte betaling aan boeren die diensten leveren aan de samenleving zoals onderhoud van het landschap en behoud van biodiversiteit. Zo’n systeem zal volgens haar ook de spanningen tussen de lidstaten over het niveau van de toeslagen wegnemen. “Die verschillen worden als oneerlijk ervaren. Met gerichte betaling voor diensten voor het klimaat of biodiversiteit bestaat er geen gevaar voor verstoring van de concurrentie. Simpelweg omdat de betalingen de werkelijke kosten dekken, ongeacht de arbeidskosten of grondprijzen in de lidstaten.”

Toespraak minister Schouten (Engels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *