Schouten kritisch over farm to fork-strategie

Minister Schouten in gesprek met boeren in Renswoude

LNV-minister Carola Schouten constateert dat de recente farm to fork-strategie van de Europese Commissie aansluit bij het Nederlandse beleid. Maar bij de geoogde uitvoering en monitoring zet zij vraagtekens. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

EU-commissarissen Frans Timmermans, Stella Kyriakides en Virginijus Sinkevičius tijdens de persconferentie over de boer-tot-bordstrategie.

De bewuste strategie is onderdeel van de Europese Green Deal en moet leiden tot een duurzaam, veilig en gezond voedselsysteem. In het jongste voorstel voor de meerjarenbegroting van de EU is hiervoor ook geld uitgetrokken; het GLB-budget is opgehoogd.

Actiepunten

Belangrijke actiepunten uit de farm to fork-strategie zijn:

  • halvering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • vermindering van het gebruik van kunstmest met 20%
  • afname van het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 50%
  • toename van het areaal biologische landbouw naar 25% van het totale landbouwareaal

Volgens Schouten is onduidelijk op basis van welke uitgangspunten deze kwantitatieve doelstellingen gemeten gaan worden. Dat zal pas bij de uitwerking van de voorstellen per thema duidelijk worden.

Kritiek op aanpak

De Europese Commissie stelt voor om per lidstaat aanbevelingen te doen over de te nemen maatregelen. En hiermee vervolgens rekening te houden bij de goedkeuring van de Nationaal Strategische Plannen (GLB-NSP). Die aanpak roept bij de minister vragen op, omdat met het nieuwe GLB de lidstaten meer vrijheid zouden krijgen om een eigen invulling te geven aan het GLB.

 

Meer informatie: Kamerbrief

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *