Schouten omarmt Deltaplan Biodiversiteit

Grutto Grutto | Foto: Buiten-beeld / Hollandse-Hoogte

LNV-minister Schouten ziet grote overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en haar eigen visie op kringlooplandbouw. In de GLB-pilots kunnen ideeën uit het deltaplan worden uitgevoerd en vervolgens opgenomen in het Nationaal Strategisch GLB-plan, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is opgesteld door achttien leiders van organisaties uit de landbouw, agro-industrie, natuur- en milieubescherming en wetenschap. Het plan schetst een droombeeld en een aanpak, gebaseerd op een brede samenwerking op gebiedsniveau van boeren, particulieren, onderzoekers en overheden. De kern van de aanpak is om grondgebruikers te belonen voor hun bijdrage aan het creëren van gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Een aantal zogeheten kwartiermakers gaat de aanpak verder uitwerken langs drie werkroutes: landbouw, natuur en openbare ruimte.

Extra stappen

Volgens Schouten sluit het deltaplan aan bij de inzet van het ministerie. “Het breed gedragen deltaplan biedt mogelijkheden om hierin extra stappen te zetten. Zij ziet veel overeenkomsten tussen de doelen van het deltaplan en haar visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’. “Beide werken toe naar een landbouw met minder emissies naar de omgeving, vergroting van biodiversiteit en betere verdienmodellen.”

Afspraken met kwartiermakers

De minister wil de realisatie van haar landbouwvisie laten samenlopen met de uitvoering van het deltaplan. Zij gaat hiervoor afspraken maken met de kwartiermakers, bijvoorbeeld over de inzet van het Rijk om het deltaplan te doen slagen en aanpassing van de regelgeving.

Ook wil zij de ideeën uit het deltaplan over gebruik van de biodiversiteitsmonitor en herstel van landschapselementen betrekken bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB 2021 – 2027.

Meer informatie:

Brief van Schouten aan Tweede Kamer   

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Informatie over de GLB-pilots

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *