Schouten tegen minder GLB-controle kleine boer

Portret Carola Schouten

Landbouwminister Carola Schouten verzet zich tegen minder GLB-controles op kleine boerenbedrijven. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de Landbouw- en Visserijraad die op 19 en 20 oktober wordt gehouden.

De Duitse voorzitter van de raad van landbouwministers Julia Klöckner wil de controle op de naleving van de voorwaarden bij boeren met minder dan 5 hectare grond vereenvoudigen. Zij stelt voor om deze bedrijven niet meer te controleren als lidstaten met een risicoanalyse kunnen aantonen dat de consequenties van het niet naleven geen ernstige gevolgen hebben voor het bereiken van de afgesproken doelen. Schouten meldt daar geen voorstander van te zijn gezien het grote aantal kleine boeren in veel lidstaten. In dat geval is geen sprake meer van een gelijk speelveld in Europa.

Andere kernpunten uit de Kamerbrief zijn:

  • De standpunten van de lidstaten over de hervorming van het GLB lopen nog steeds sterk uiteen.
  • De minister blijft zich inzetten voor een omslag naar een meer doelgericht GLB dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen en de verdere ontwikkeling van een weerbare en innovatieve landbouw.
  • Voortzetting van het collectief agrarisch natuurbeheer in Nederland is in het nieuwe GLB inmiddels geborgd.
  • Minister Schouten vindt dat bij de implementatie van de boer-tot-bord-strategie boeren eerlijk gecompenseerd moeten worden. Ook moet daarbij rekening worden gehouden met de resultaten die lidstaten al hebben bereikt.
  • In de komende Landbouw- en Visserijraad zal de minister inzetten op afspraken over toelating van nieuwe veredelingstechnieken, dierenwelzijn, hergebruik van reststromen, antibioticaresistentie en duurzame handel met derde landen.
  • De minister wil ook dat de Europese doelen om meer plantaardige eiwitten te produceren concreter en ambitieuzer worden.

Meer info: Kamerbrief

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *