Schouten verwacht GLB-akkoord in voorjaar 2021

Foto: Flevolands Agrarisch Collectief

LNV-minister Schouten verwacht een Europees akkoord over het nieuwe GLB in het voorjaar van 2021. Zij gaat ervan uit dat de landbouwministers en ook het Europees Parlement in de loop van oktober hun standpunt innemen over de GLB-verordeningen. Vervolgens start de zogeheten triloog tussen Europese Commissie, Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement.

Stand van zaken besluitvorming

Dat schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister de stand van zaken rond de besluitvorming over het GLB. Enkele belangrijke punten uit de brief zijn:

  • In vergelijking met de lopende periode is een iets hoger bedrag beschikbaar voor het GLB. Dit is overigens zonder inflatiecorrectie.
  • Volgens voorlopige cijfers ontvangt Nederland jaarlijks €717,4 miljoen voor de eerste pijler en gemiddeld €75,6 miljoen voor de tweede pijler.
  • De Europese Raad heeft besloten dat de directe betalingen in 2022 minimaal €200 per hectare bedragen en in 2027 minimaal €215. Nederland heeft zich tegen deze zogeheten externe convergentie verzet. Citaat uit de brief: “Als onderdeel van het totaalakkoord was deze uitkomst gezien het krachtenveld voor het kabinet de best mogelijke.”
  • De plafonnering in de directe betalingen krijgt een vrijwillig karakter. Lidstaten krijgen de mogelijkheid het plafond lager vast te stellen dan €100.000. Dat laatste was door de Europese Commissie voorgesteld.
  • Voorstel van het (huidige) Duitse voorzitterschap is dat lidstaten verplicht worden om eco-regelingen in het Nationaal Strategische Plan op te nemen. Voorstel is ook om een minimumpercentage van de GLB-middelen hiervoor te bestemmen met een fasering in de GLB-periode. Op dit moment is nog een aanzienlijke groep landen tegen zo’n verplichting.
  • Nederland is voorstander van een volledige afbouw van aan productie gekoppelde steun. Veel lidstaten zijn juist voor behoud of uitbreiding van de gekoppelde steun.
  • Nederland wil de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer blijven neerleggen bij de agrarische collectieven. Die collectieven moeten ook een rol krijgen bij de eco-regelingen. Beide punten zijn overgenomen door de Raad van Landbouwministers.
  • Het is nog niet duidelijk hoe de Europese Commissie de strategische GLB-plannen gaat beoordelen. Nederland pleit voor een objectief en transparant proces.

Meer info: verslag Landbouw- en Visserijraad van 21 september

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *