Schouten voor drielagenmodel in nieuw GLB

Foto Wendy Grobben

Landbouwminister Carola Schouten wil het nieuwe GLB optimaal gebruiken voor de transitie naar kringlooplandbouw. Bij de uitbetaling van GLB-premies kiest zij voor een drielagenmodel. Dat schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Carola Schouten
Minister Carola Schouten

In de brief geeft de LNV-minister haar reactie op twee onderzoeken naar de mogelijke effecten van de GLB-plannen van de Europese Commissie. Het ene onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR en gaat over de effecten op de inkomens van boeren. Het andere rapport belicht de mogelijke gevolgen voor biodiversiteit, klimaat en bodemkwaliteit, opgesteld door het Louis Bolk Instituut.

Verordeningen staan nog niet vast

Volgens Schouten leveren de twee studies een wezenlijke bijdrage aan het debat dat op dit moment wordt gevoerd over de precieze invulling van het GLB in de periode 2021 – 2027.

Zij maakt ook een kanttekening. Beide onderzoeken zijn gebaseerd op de voorlopige GLB-verordeningen van de Europese Commissie. Bovendien is er nog geen akkoord over het GLB-budget. De geschetste effecten door Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut kunnen, afhankelijk van besluiten in de toekomst, anders uitpakken.

Maatregelen kringlooplandbouw

Inzet van de minister bij het GLB-debat in Brussel is om zoveel mogelijk boeren deel te laten nemen aan maatregelen die de transitie naar kringlooplandbouw ondersteunen.

Zij denkt daarbij aan een drielagenmodel. Naast de basisbetaling (eerste laag) komt er een betaling voor uitvoering van maatschappelijke diensten, zoals deelname aan ecoschema’s (tweede laag). Daarbovenop komt een top-up (derde laag) voor boeren die iets extra’s doen voor de maatschappij.

Samenwerking grondgebruikers

Dat derde niveau is bedoeld voor activiteiten die agrariërs samen met andere gebruikers van landbouwgrond (collega-boeren, terreinbeheerders) ondernemen, zoals nu in het collectieve stelsel voor agrarisch natuurbeheer. Schouten noemt hierbij betaling voor activiteiten die de regionale kringloop versterken.

De premies voor deze activiteiten, de zogeheten top-ups, gaat volgens Schouten verder dan een vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten “en is daarmee een eerlijke en aantrekkelijke beloning voor agrariërs die iets extra’s doen voor de maatschappij”.

 

Kamerbrief van minister Schouten

Mogelijke inkomenseffecten van het nieuwe GLB

Nieuw GLB biedt kansen voor klimaat en bodem

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *