Schouten voor uitstel GLB-besluit

De tijd is nog niet rijp om nu al besluiten te nemen over het GLB in 2021 – 2027. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de Raad van Europese landbouwministers op 18 juni in Luxemburg. Grote lidstaten als Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn ook voor uitstel van de besluitvorming.

Volgens Schouten zijn de GLB-voorstellen zoals die er nu liggen op veel punten onduidelijk. De aanpassingen in de verordeningsteksten komen bovendien nog onvoldoende tegemoet aan de Nederlandse wensen.
Het gaat allemaal om aanpassingen in drie verordeningen. Die hangen met elkaar samen. Schouten is er tegen dat de landbouwministers een besluit nemen over een van de die verordeningen.

Eerst besluit over EU-budget

De minister meldt aan de Tweede Kamer dat zij de voorkeur geeft aan besluitvorming over de GLB-verordeningen na de vaststelling van het Meerjarig Financieel Kader. Bovendien moet het nieuwe Europese Parlement zijn positie nog bepalen over het toekomstig landbouwbeleid. De komende zomer kan daarom beter worden benut om te werken aan een betere positie van de Raad van Landbouwministers, vindt de minister.

Plantaardige eiwitten

De Europese Commissie zet in op een hogere productie van plantaardige eiwitten in de EU. Dat om minder afhankelijk te zijn van importsoja en meer zelfvoorzienend te worden voor humaan voedsel en diervoeders. De commissie vraagt de lidstaten om ook de Nationale Strategische GLB-plannen hiervoor te benutten.
Schouten meldt de Tweede Kamer dat zij de eiwitstrategie van de commissie ondersteunt. Ook bij de uitwerking van de kringloopvisie wordt dit thema betrokken. Hierbij gaat het niet alleen om plantaardige eiwitten, maar ook dierlijke, zoals van insecten.

Meer info: Kamerbrief over Europese landbouwraad op 18 juni

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *