Schouten zet in op lager GLB-budget

Frankrijk, Griekenland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje willen het GLB-budget op peil houden. Dat blijkt uit een gezamenlijk memorandum van deze landen. LNV-minister Carola Schouten wijst de oproep van de zes lidstaten nadrukkelijk af.

Minister Carola Schouten

In een brief aan de Tweede Kamer – vooruitlopend op de komende Landbouw- en Visserijraad op 18 juni – schrijft Schouten dat korting op het GLB-budget nodig is om de gevolgen van de Brexit op te vangen. Bovendien gaat er meer Europees geld naar immigratie en bijvoorbeeld terrorismebestrijding.

Bezuinigingen

Het kabinet kiest niet voor verhoging van de afdracht van de lidstaten aan de EU, maar voor bezuinigingen. “De Brexit en de nieuwe prioriteiten moeten worden opgevangen door onder andere korting op de budgetten voor GLB en cohesie”, aldus de minister. De recente plannen van de Europese Commissie gaan overigens ook uit van een korting op het GLB-budget.

Innovatie

Het uitgangspunt van Schouten in de discussie in de volgende Landbouw- en Visserijraad over het nieuwe GLB is dat het landbouwbeleid minder wordt gericht op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. “Ik acht het van groot belang dat het GLB bijdraagt aan maatschappelijke doelen en opgaven met betrekking tot klimaat en leefomgeving.”

Schouten schrijft ook dat haar inzet is om de positie van boeren en tuinders in de keten te versterken zodat zij een eerlijke prijs ontvangen.

Meer informatie: brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *