Sloot telt niet mee voor vergroening

Sloten worden niet aangemerkt als vergroeningselement in het GLB. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) besloten. Hij vindt dat sloten onvoldoende meerwaarde hebben voor de biodiversiteit.

LTO Nederland had Economische Zaken verzocht om sloten toe te voegen aan de lijst met erkende landschapselementen voor de vergroening. LTO-vakgroep Akkerbouw reageert teleurgesteld.

Met het besluit volgt Van Dam het advies uit het Alterra-rapport over de nationale invulling van vergroening vanuit het perspectief van biodiversiteit. Sloten langs beheerde akkerranden, die in het akkerbouwstrokenpakket wel meetellen voor vergroening, hebben volgens het rapport wel een ecologische meerwaarde. In 2016 werden ook heggen, houtwallen, bomenrijen, solitaire bomen, boomgroepen en vijvers aan de lijst van landschapselementen voor vergroening toegevoegd.

Bron: nieuweoogst.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *