Stelling 1: Directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden

Stelling:

Directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden

Wat vindt u?

De directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden

 • Mee eens (74%, 32 Votes)
 • Niet mee eens (26%, 11 Votes)

Totaal aantal stemmen: 43

Laden ... Laden ...

 

Wilt u uw keuze toelichten?

Geef dan hieronder een reactie, via het reactieformulier.

Overzicht van alle polls >>

7 reacties op “Stelling 1: Directe betalingen moeten voor 100% worden gekoppeld aan vergroeningsvoorwaarden”

 • Het is goed als de directe betalingen vooral worden ingezet voor maatschappelijke diensten, zoals biodiversiteit, klimaatdoelen, milieumaatregelen of asbestsanering. Dat kan hand in hand gaan met duurzaamheidsschema’s. Dat zijn marktinitiatieven die zijn gebaseerd op extra duurzame productiemethoden. Het voordeel daarvan is dat het de voedingsindustrie kan stimuleren meer duurzame producten in de markt te zetten en boeren kan prikkelen om te verduurzamen. Voorwaarden daarbij zijn dat er wel een goede certificering is, en dat het om tijdelijke ondersteuning gaat, tot het moment dat de consument betaalt voor de duurzame producten.

 • Principe is dat productie moet worden verdiend uit de markt en voor groene maatschappelijke diensten kun je subsidie ontvangen. Naast voldoen aan van bovenaf gestelde groene voorwaarden, moet er ook een mogelijkheid blijven voor maatwerk en samenwerking, bv. door ‘per definitie groen’ te zijn, boeren die op andere manieren hun meerwaarde aantonen en laten zien dat zij minimaal hetzelfde bereiken.

 • De vergroening is op zich wel een goed instrument als kunnen wat vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van de maatregelen. Een ander goed instrument zijn de Goede Landbouw- en milieucondities ofwel Cross Compliance van Pijler 1. Hiermee kunnen ook goede voorwaarden aan bedrijfssteun worden gesteld zodat de landbouw naar zijn omgeving minder belastend wordt.

  • Beste Harrie, dat is een interessante gedachte. Kan dit gaan werken als een alternatieve vorm van vergroening? Moeten de de eisen aan de Cross Compliance dan zwaarder worden? Heeft u hier concrete voorbeelden bij?

 • De vergroeningsvoorwaarden moeten daarbij dan ook echt groen worden. Geen discussie meer over verhoging van het percentage: 5% is voldoende. Wel graag een inhoudelijke kwaliteitsdiscussie over de vergroeningsvoorwaarden. De voorwaarden moeten ook echt een vergroening van het agrarische cultuurlandschap inhouden. Door deze voorwaarden stijgt de kwaliteit van het landelijk gebied (verhoging biodiversiteit). Juist deze verhoging en daarmee de aantrekkelijkheid vergroten van het agrarisch gebied (landschap) is de enige (vandaar 100%) reden voor de maatschappij om het publieke geld richting de agrarische sector te sturen. De agrarische sector moet daarvoor wat terug doen (niet alleen eigen inkomen). Mocht dit lukken dan kan het huidige peil van de directe betalingen in stand blijven.
  Mocht 100% niet haalbaar zijn dan zal ook de discussie weer oplaaien om het peil van de directe betalingen naar beneden te brengen.

 • De toeslagrechten zijn in de plaats gekomen voor prijsgarantie van de marktordeningsgewassen. Hieraan extra voorwaarden koppelen is ongepast; is twee keer eisen stellen aan hetzelfde evenement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *