Stelling 3: Het nieuwe GLB moet meer inzetten op innovatie

Hectarebetalingen zijn achterhaald. Het GLB zou vooral innovatie moeten stimuleren, zodat boeren kunnen concurreren op de internationale markt. Bijvoorbeeld door subsidies en toegepaste regelingen voor innovatie en het versterken van de concurrentiekracht van agrariërs, via programma’s als het EIP, het stimuleren van producentenverenigingen en het verlenen van investeringssubsidies. Het is een van de voorstellen van het LEI in ‘Het GLB na 2020: schets voor een herontwerp’.

Aan de andere kant: het huidige GLB is al heel geschikt voor inzet op innovatie, schrijft Annemiek Canjels, deskundige op het gebied landbouw, Europa en innovatie en werkzaam voor de overheid. Lidstaten kunnen ervoor kiezen een beperkt deel van de hectarebetalingen te ‘moduleren’; over te hevelen naar het budget voor Plattelandsontwikkeling. En via dat Plattelandsbeleid is (via EIP-AGRI) al van alles mogelijk om innovatie te stimuleren. Laten we in Nederland wat meer moduleren, stelt Canjels voor. Lees haar volledige blog: ‘GLB-geld voor innovatie? Graag, maar óók hectarebetalingen!’>>

Wat vindt u? Moet het GLB veel meer dan nu inzetten op innovatie?
Reageer hieronder!

Een overzicht van alle stellingen in deze online discussie vindt u hier >>

10 reacties op “Stelling 3: Het nieuwe GLB moet meer inzetten op innovatie”

 • De Europese landbouw moet toekomstbestendig blijven. Innovatie is daarvoor van groot belang. Ook in het nieuwe GLB moet innovatie een prominente plek krijgen. We hoeven daarvoor geen geld van inkomenstoeslagen af te snoepen, het gaat vooral om de juiste inzet van het bestaande budget.

  Het zijn de jonge boeren die met de uitdagingen van de toekomst aan de slag moeten én openstaan voor innovatie. Hoe kunnen we hen over de streep trekken? Het ontbreekt juist hen aan financiële middelen, zeker kort na bedrijfsovername. We moeten de regelingen daarom ook zo insteken dat de middelen op de plek terecht komen waar ze het hardst nodig zijn. Dat is bij degenen die net het bedrijf overgenomen hebben.

  • Nou vind ik ook dat ik terug moet reageren. Ik denk dat het belangrijk is in de discussies goed te onderscheiden wanneer we het hebben over innovatie (iets nieuws bedenken, ontwikkelen, in de markt zetten) of over moderniseren (vervangingsinvesteringen en aanschaffen / toepassen van innovaties). De agrariër die in samenwerking iets nieuws bedenkt heeft steun nodig om het risico van de daarmee gemoeide inspanningen te delen. EN rechtszekerheid om er daarna ook iets aan te kunnen verdienen, niet alleen op zijn eigen bedrijf maar ook als de innovatie wordt uitgerold. Dat zien we nog veel te weinig.
   Het huidige budget voor modernisering vind ik niet bepaald groot, denk je aan de Jonge Landbouwer Regeling ? Ophogen zou mooi zijn maar ik kan me voorstellen dat het niet welkom is als dat dan weer van de hectarepremie afgaat. Wat is een beter idee ? Fiscale ruimte ? Gunstiger leningen ? Nationale subsidies ? Reageer nog eens …

 • Natuurboer Jaring Brunia schrijft op YouthFoodMovent (#bestemartijnvandam):
  (…) Ik blijf het vreemd vinden dat wij als boerensector geld krijgen om boer te zijn. (…) Eigenlijk geloof ik helemaal niet in subsidie; het belemmert creativiteit en innovatie. Juist deze twee aspecten zouden wél gesubsidieerd moeten worden.
  Ik geloof namelijk erg sterk in de kracht van de natuur. Deze kracht probeer ik ten volle te benutten op mijn boerderij, waardoor ik een simpel en efficiënt bedrijfssysteem ontwikkeld heb. Zo simpel en efficiënt dat ik denk dat ik prima zonder directe inkomenssubsidie kan produceren. Wat ik wel vind dat moet blijven zijn de gebiedsgerichte subsidies. Hier is dat bijvoorbeeld weidevogel beheer maar dit wordt nu al door de provincies geregeld en staat los van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid).
  Boeren zijn ondernemers en boeren zijn net als de natuur; ze komen er altijd weer bovenop. Het geld wat bespaard wordt met de directe inkomenssteun moet gebruikt worden voor scholing en bijscholing van voornamelijk jonge boeren. Alleen op die manier gaan we naar een natuur- en diervriendelijke landbouw waar we als gehele maatschappij trots op kunnen zijn.
  Lees volledige brief

  • Mag ik op deze site ook reageren ? YFM is een belangrijke beweging, juist omdat jullie anders tegen het systeem durven aan te kijken. NAJK en YFM mogen best nog meer met elkaar optrekken. Een paar van de zaken die je noemt wil ik aanhalen. Weidevogelbeheer e.d. wordt inderdaad door de provincies geregeld, maar …. door hen betaald met GLB-geld; poot Plattelandsontwikkeling. Ook scholing is al mogelijk met GLB-geld voor Plattelandsontwikkeling. Je ziet dat in de reacties toch twee vragen terug komen: 1. Hoe houden we het GLB-budget vast. 2. Hoe belangrijk is daarvan Pijler 1; de “vaste” inkomenssteun, momenteel uitgekeerd in de vorm van een hectarepremie. 3. Welk deel van het GLB willen we inzetten voor Pijler 2. Plattelandsontwikkeling, om te besteden aan innovatie, modernisering en groene en blauwe diensten.

 • De NAV vindt het onterecht dat geld wat nu naar boeren gaat, besteed zal worden aan het ontwikkelen van innovaties.
  We moeten het oorspronkelijke doel van het GLB niet uit het oog verliezen: naast basisvoedselvoorziening is dat inkomensondersteuning voor boeren. Landbouwbeleid moet als primair doel hebben om het inkomen te stabiliseren! Die bodem in een specifieke en grillige markt is nodig. Het agrarisch bedrijfsleven ziet genoeg perspectief om zelf, zonder steun, te zorgen voor innovaties. Daar zullen de boeren vervolgens ook weer voor moeten betalen. Zie ook mijn reactie op nav.nl

  • Hallo Teun, ik heb jouw blog net gelezen en als je tijd hebt gehad om ook mijn volledige blog te lezen zie je dat we het eens zijn over de hoofdfunctie van het GLB: stabiel en eerlijk inkomen. Vraag blijft of de huidige inzet daar het meeste aan bijdraagt, in elk geval is duidelijk dat het zo niet goed gaat. Ook zijn we het eens over het belang van andere factoren, zoals handelsvoorwaarden, regels interne markt enz. Ik vind het voor de komende periode ten eerste cruciaal dat niemand meer gaat zeggen dat boerensteun onredelijk of achterhaald is. De steun is nodig omdat het systeem van de vrije markt geen stabiele voedselvoorziening garandeert, met alle gevolgen voor zowel boer als burger. Laten we vanuit dit besef – dat in de meeste lidstaten wordt erkend – nog eens goed nadenken over de hoe-vraag. Dank voor je bijdrage ook op NAV !

 • Voor die ene boer die iets nieuws uitvind die word ondersteund de rest gaat failiet das discriminatie met nieuwe innovatie kun je al meer verdienen dus wordt 2 keer ondersteund. Nee hectare premie verhogen voor iedereen. Net als kostprijs verlagen dat kan ook niet altijd maar doorgaan.

  • Dag Piet, fijn een kritisch geluid. Ik reageer omdat ik het anders zie, dat had je natuurlijk wel verwacht. Een handige innovatie kan ook de andere boer helpen om kosten te besparen of duurzamer te produceren: Je hebt koplopers nodig om het peloton vooruit te helpen. En het is niet gemakkelijk om in een innovatie te investeren in deze tijden, laat staan om er ook nog eens geld aan te verdienen. Maar je hebt gelijk, dat zou je wel verwachten, dat er iets aan te verdienen is. Maar vaak vergeet de innoverende boer om een patent te vestigen, en de machinebouwer of installateur is degene die er echt aan verdient. Dat kan beter verdeeld.
   Eens met je dat er niet zo veel kostprijsverlaging meer in zit. Bovendien heeft de retailinkoper dat al snel in de gaten en hup, lagere prijs voor de boer.
   Denk je dat een hogere hectarepremie echt de oplossing is ? Stijgt dan niet de grondprijs ? (wat zowel voor- als nadelen heeft) Hoeveel zou de premie moeten stijgen ? En wat doet de retailer dan weer ? Ik heb het idee dat we nog een stap verder moeten gaan om uit de vicieuze cirkel te komen. Blijf aub reageren, want mensen als jij uit de praktijk weten het meeste.

 • Ik zou bijna zeggen: vanzelfsprekend! Innovatie is de basisvoorwaarde voor voedselzekerheid in de wereld. We moeten uitkijken dat we in Nederland niet dreigen te gaan achterlopen, als het gaat om ondernemerschap en het ontwikkelen van innovaties die aansluiten bij de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.

  Voor mij gaat het GLB niet zozeer om het behouden van subsidies voor boeren. Dat klinkt als ‘boeren zijn een probleem’. Dat moeten we omdraaien: boeren hebben een oplossing! Boeren zijn cruciaal om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ik vind dat GLB-geld primair ingezet moet worden om boeren daarin te ondersteunen en hun ondernemerschap op deze punten te versterken.

  Maar: adel verplicht. Met andere woorden: daar horen ook randvoorwaarden bij: een basisstructuur die innovatie stimuleert. Een boer met een goed idee houdt dat nu vaak op het erf omdat hij moeilijk partijen kan vinden om dat verder te ontwikkelen en op te kunnen schalen. Boer, onderwijs en keten moeten meer samenwerken, want kennis moet ergens opgehaald worden. Dat betekent ook dat in de opleidingen meer aandacht moet zijn voor innovatie.

  Ook wat betreft regelgeving moet er meer experimenteer ruimte zijn. Zoals een voorbeeld wat ik pas hoorde van een boer met een innovatief houderijsysteem voor legkippen dat zorgt voor onder ander minder fijnstof. Om het te kunnen uitproberen in Nederland zou hij eerst zijn idee moeten downgraden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

  Kortom: GLB-geld inzetten voor innovatie: goed idee. Maar ik zou dan ook de politiek en het hele agro en food-systeem daarachter willen prikkelen: zorg dan ook voor een voedingsbodem waarop die innovaties gedijen!

  • Ik vind dit wel een hele mooie insteek. Boeren zijn niet het probleem maar de oplossing. Natuurlijk is dat zo en laat je niet wijsmaken dat het anders is. Geen rare vergelijkingen meer zoals “de schoenmaker krijgt geen subsidie waarom dan een boer wel”. Ik kan wel 100 redenen geven waarom wel. Met als drie belangrijkste: 1. Boeren borgen voedselzekerheid. 2. Boeren beheren 70 % van het Nederlands grondgebied. 3.Boeren zorgen voor een groot deel van ons handelsoverschot. Dat betekent geld op de Nederlandse begroting en ruimte om te importeren.
   Helemaal met je eens, Hendrik !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *