Stelling 4: Decentraliseer pijler 2 naar de lidstaten

Een stelling in het kader van het thema regionalisering.  Er is niet zoiets als een ‘Europees platteland’, de situatie in de ene regio verschilt hemelsbreed van die in een andere. Zou pijler 2, het plattelandsbeleid,  niet veel beter via de lidstaten afgehandeld kunnen worden dan op Europees niveau?

Stelling:

De beste regionale invulling van pijler 2 is decentralisatie naar de lidstaten.

  • Mee eens (65%, 13 Votes)
  • Niet mee eens (35%, 7 Votes)

Totaal aantal stemmen: 20

Laden ... Laden ...

Wilt u uw keuze toelichten?

Geef dan hieronder een reactie, via het reactieformulier.

Overzicht van alle polls >>

 

2 reacties op “Stelling 4: Decentraliseer pijler 2 naar de lidstaten”

  • Dit lijkt me een zeer goed idee om verder uit te werken. De oorspronkelijk beoogde cofinancieringsmiddelen voor watermaatregelen op agrarische bedrijven word nu in verschillende provincies via regionale regelingen weggezet, dus buiten POP om. Dit ziet er vooralsnog veelbelovend uit: eenvoudigere procedures en meer mogelijkheden voor maatwerk maar bovenal aanzienlijk minder administratieve lasten. Overigens moeten de betreffende regelingen nog steeds getoetst worden aan de Europese staatssteunregels en is er dus sprake van geoorloofde staatssteun.

  • Het is inderdaad de vraag of de tweede pijler niet beter kan worden ‘gedecentraliseerd’ naar de afzonderlijke lidstaten. Het geld maakt nu wel een erg grote omweg om uiteindelijk in de regio te landen. Bovendien zijn de subsidies in de tweede pijler op basis van incidenten door veel bureaucratie omgeven. Er zijn veel algemene regels opgesteld, die niet voor alle lidstaten van toepassing zijn, maar waar wel naar gehandeld moet worden. Het risico van regionalisering waar dan wel voor moet worden gewaakt als de lidstaten regio’s het hierin voor het zeggen krijgen met hun eigen gelden, is dat de besteding van deze middelen geen verkapte vorm van staatsteun wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *