Stelling 6: We moeten het btw-tarief inzetten voor een goed en gezond voedselbeleid

Prijsbeleid voor de consument?

Staatssecretaris Martijn van Dam pleit voor een voedselbeleid als onderdeel van een landbouw- en voedselbeleid. In het voedselbeleid moeten volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Als we buiten het GLB kijken, zijn er ook andere beleidsinstrumenten die hierin een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld door de hoogte van het btw-tarief te laten verschillen voor producten. Dat gebeurt nu al, bijvoorbeeld: voor veel voedingsproducten zit het btw-tarief op 6% en voor alcoholhoudende dranken op 21%.

Sturen met het btw-tarief

Is het wenselijk om hier in meer of anders te gaan sturen? Bijvoorbeeld door de relatief ongezonde producten met veel vet en suiker met 21% te gaan belasten?  Vandaag (10 juni) pleit Foodwatch voor verhoogde tarieven op frisdrank met als doel de suikerconsumptie terug te brengen. Is dat een goed idee?
En is verhoging van het btw-tarief op vlees, zoals de Partij voor de Dieren al eens voorstelde, dan ook wenselijk?

Wat vindt u? Reageer hieronder!

 

Eén reactie op “Stelling 6: We moeten het btw-tarief inzetten voor een goed en gezond voedselbeleid”

  • Ik vraag mij af wat de btw-vraag te maken heeft met het GLB, maar slechts heel zijdelings lijkt mij. Als je belastingen gaat gebruiken om de consumptie van voedsel te ontmoedigen of aan te moedigen, moet je afvragen of de consument gevoelig is voor prijsprikkels, anders helpt het niet. Bij mijn weten is de vraag naar voedsel tamelijk inelastisch, dus heeft een kleine prijsverhoging – of verlaging geen effect!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *