Stelling 7: Vergroeningsmiddelen zijn er alleen voor het opplussen van duurzaamheidscontracten tussen bedrijfsleven en boeren

In de volgende periode zouden er alleen nog vergroeningsmiddelen moeten zijn voor het opplussen van duurzaamheidscontracten tussen het bedrijfsleven en boeren. De stelling komt voort uit het LEI-rapport over het GLB na 2020 en wordt door Krijn Poppe toegelicht in een blog op boerenbusiness.nl.

In het kort is de redenatie als volgt:

  1. Vergroeningspremies op basis van verplichtingen werken niet motiverend. Verplichtingen leiden tot administratieve lasten en weinig draagvlak.
  2. Een betere vorm is het sluiten van een contract dat vrijwillig aan wordt gegaan.
  3. Een goed voorbeeld is het sluiten van een contract tussen bedrijfsleven en boer zoals gebeurt bij Veldleeuwerik en Foqus Planet.
  4. Met het opplussen van zo’n contract met vergroeningsmiddelen uit het GLB krijgen deze contracten een stimulans.
  5. Meer boeren gaan er aan mee doen, en er zal door boeren naar worden gevraagd bij het bedrijfsleven.
  6. Omdat het bedrijfsleven de extra kosten voor deze  contracten (deels) doorberekenen aan de klant, betaalt de consument ook mee aan verduurzaming van de landbouw.

Wat vindt u?
Is dit een goede invulling van de vergroening van het GLB?

Eén reactie op “Stelling 7: Vergroeningsmiddelen zijn er alleen voor het opplussen van duurzaamheidscontracten tussen bedrijfsleven en boeren”

  • Dit betekent dat er straks maar heel weinig stimulans is voor natuur en landschap uit de vergroeningsmiddelen. Ik heb weinig hoop op ‘akkerrand-aardappels’ in de schappen van de winkels, of op ‘houtwal-melk’. Dat lijkt me een groot nadeel.
    En gaat het niet zo werken dat het bedrijfsleven het betalen van een meerwaarde voor een product langzaamaan gaat afbouwen als de premie al van de EU komt? Zoals dat nu ook al gebeurt met de grondprijs, die wordt door de hectaretoeslagen kunstmatig opgedreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *