Stelling 9: Vergroening moet via de collectieven worden geregeld

Generieke vergroeningsmaatregelen scoren vaak slecht, vindt Jan Gerrit Deelen in zijn blog. Beter is om per gebied te kijken wat nodig is en hoe dat ingevuld kan worden. Collectieven van boeren zijn de aangewezen partij om dan als gebiedsregisseur op te treden.

Nederland werkt al met collectieven voor het agrarisch natuurbeheer, en loopt daarmee in Europa voorop. Dat kunnen we verder doortrekken: groene maatregelen voor zowel pijler 2 als pijler 1 uitvoeren op gebiedsniveau.

Wat vindt u? Worden natuur en landschap er beter van als we verplichte vergroeningsmaatregelen uit  Brussel loslaten? Of ontstaat een vorm van ‘vrijheid blijheid’? Kunnen collectieven door heel Europa de verantwoordelijkheid aan?

2 reacties op “Stelling 9: Vergroening moet via de collectieven worden geregeld”

  • Ik heb begrepen dat er deels niet voor alternatieven –zoals vogelakkers en akkerranden- gekozen is vanwege de onbekendheid hiervan. Dat is een gemiste kans, waar m.i. de collectieven een belangrijke rol in kunnen spelen. Natuurorganisaties stellen graag hun kennis beschikbaar om hier samen met de collectieven wat van te maken.

    Waar ik zelf nog niet uit ben is in hoeverre je per bedrijf of per gebied de vergroeningsmaatregelen in zou moeten vullen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat een gemotiveerde akkerbouwer op 1 hectare meer realiseert dan 10 niet-gemotiveerden op 10 hectare. Eveneens belangrijk is dat de vergroening daar plaatsvindt waar de meeste biodiversiteitswinst te behalen is. En dat zijn niet persé de landbouwkundig slechtste stukken. Maar dat de overige ondernemers dan volledig gevrijwaard zijn van de vergroening voelt ook weer als oneerlijk. Lastig.

  • Het is belangrijk om maatregelen goed te spreiden in het landschap, zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Daar zien we een rol weggelegd voor de collectieven. We houden ons nu alleen nog bezig met de 5% landbouwareaal waar agrarisch natuurbeheer op plaatsvindt. Daar zien we nu al een betere samenhang in de maatregelen. Als we een samenspel kunnen krijgen van die 5% en de vergroening van de overige 95%, dan ligt daar een grote kans!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *