“Stem GLB af op Green Deal”

Laat het GLB naadloos aansluiten op de Europese Green Deal! Dat vraagt een coalitie van Europese maatschappelijke organisaties heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie. De doelstelling om in de komende 10 jaar minstens 25% van de landbouw biologisch te laten produceren is alleen haalbaar als het GLB dit ook stimuleert en mogelijk maakt. De nationale strategische plannen van de lidstaten moeten hier op inspelen.

Ondergrens

Bovendien is het nodig om de prikkels die nu nog in het GLB zitten en intensivering stimuleren worden omgebogen. Dat kan door een duidelijke ondergrens te trekken in de voorwaarden voor de hectaretoeslagen, bijvoorbeeld voor veedichtheid, ruimte voor natuur en landschap, gebruik gewasbeschermingsmiddelen en gewasrotatie.

Transitie

Het moet boeren wel mogelijk worden gemaakt om mee te gaan in de transitie naar een meer duurzame landbouw. Dat kan door hectaretoeslagen te koppelen aan en subsidies ter beschikking te stellen voor bijvoorbeeld het beperken van het gebruik van kunstmest, voor het inperken van de uitstoot van CO2 en kringlooplandbouw.

De coalitie bestaat onder meer uit: Birdlife International, ARC2020, Wereldnatuurfonds, Wetlands International en Slow Food Europe.

Lees hier de hele brief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *