Stemming in Straatsburg

Sinds afgelopen maandag is het Europees Parlement (EP) in zitting in Straatsburg. Op het menu stonden onder andere 300 GLB amendementen, om na het voorwerk van de landbouwcommissie van het EP (COMAGRI) tot een positie namens het voltallige parlement te komen.

Eerste indruk

Er is natuurlijk nog niet besloten over het GLB, maar er is vandaag wel een belangrijke stap gezet op weg naar een besluit deze zomer. Het is moeilijk om de positie van het EP te doorgronden, maar een eerste indruk komt op het volgende neer:

Het EP wil in het nieuwe GLB starten met 3% Ecological Focus Area’s (EFA’s) en pas twee jaar later naar 5% gaan. En mogelijk, na een evaluatie, naar 7%.

  • De mogelijkheid om certificering toe te passen als alternatief voor vergroening is weggestemd. De vergroeningsvoorstellen van de Commissie zijn terug op tafel maar versoepeld.
  • Het EP vindt dat verschuiving van pijler 1 naar pijler 2 alleen mag als er ook cofinanciering door de lidstaten bij wordt gelegd.
  • Het EP wil het voor lidstaten mogelijk maken om tot 15% gekoppelde betalingen toe te staan.
  • Het EP ondersteunt het voorstel voor maximaal +25% steun voor jonge boeren (onder de 40).

Proces

De Ierse voorzitter heeft het voornemen om tijdens de Landbouwraad van maart de positie van de Landbouwraad vast te leggen om de formele onderhandelingen met het EP te kunnen beginnen. Op dat moment zijn dus de posities van het EP en van de Landbouwraad bekend. Die twee posities zullen ongetwijfeld niet gelijk zijn. Er moet dan tussen het EP en de Landbouwraad worden onderhandeld over een compromis.

Omdat de Europese Commissie uiteindelijk verantwoordelijk is voor een wetstekst en voor de uitvoering van het GLB, schuift deze ook aan bij de gesprekken, de zogenaamde trilogen. Het eindresultaat van deze trilogen moet een compromis zijn over het nieuwe GLB. De Ierse voorzitter wil proberen om deze trilogen in juni 2013 af te ronden. Pas dan is de besluitvorming over de GLB-wetteksten afgerond en kunnen de vele onderdelen van het GLB verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsregelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *