‘Steun bietentelers verstoort EU-suikermarkt’

De steun aan bietentelers in elf EU-landen verstoort de suikermarkt. Dat concludeert Wageningen Economic Research (WER) in een rapport over de EU-suikerbietensteun.

Wageningen Economic Research (WER) voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duitse brancheorganisatie Wirtschaftliche Vereinigung Zucker. Uit de studie blijkt dat in 19 EU-lidstaten suikerbieten worden geteeld. In elf daarvan krijgen zij de zogenoemde vrijwillige gekoppelde steun. Het gaat daarbij om een oppervlakte van bijna 500.000 hectare. In 2015 is in het kader van deze steun een bedrag van € 174 miljoen uitgekeerd. De financiële steun varieerde daarbij van € 81 per hectare in Finland tot € 784 in Roemenië. De gemiddelde steun lag op € 354 per hectare.

 

De onderzoekers van de WER concluderen dat de steun niet altijd terecht komt bij de akkerbouwers die dit het hardste nodig hebben. Dat komt omdat de steun voor alle bietentelers in een land beschikbaar is. Een deel van de steun komt bij telers terecht die ook zonder EU-steun de bieten zouden telen.

Marktverstoring

De EU-steun verstoort ook de suikermarkt, stellen de onderzoekers vast. Dankzij de steun telen telers extra bieten. Dit verhoogt de bietenproductie met 1,3 . Het extra aanbod zet de bietenprijs met 4,5% onder druk. Telers in de acht lidstaten waar de EU-steun niet wordt uitbetaald, hebben hier ook last van.

Beperkt aantal regio’s

De WER-onderzoekers komen tot de slotsom dat de bietenteelt ook zonder EU-steun aantrekkelijk blijft. De WER adviseert de Europese Commissie om bij de komende herziening van het GLB de vrijwillig gekoppelde steun te herzien. De steun moet alleen in regio’s worden verleend waar dat echt nodig is, aldus WER.

Download rapport Impact of coupled EU support for sugar beet growing: More production, lower prices

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *