Stevigere positie producent bij volgend GLB

Een belangrijkere rol voor de markt, maar ook versteviging van de positie van de producent in de keten. Dat verwacht Joost Korte, tweede in rang van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie, bij de volgende veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De sterke positie van de Europese agribusiness leidt volgens Korte vanzelf tot meer marktoriëntatie. Daarnaast ziet hij binnen de Commissie consensus dat de macht van de boer of tuinder tegenover de retail vaak tekort schiet. Korte verwacht daarom dat de Commissie meer mogelijkheden wil scheppen voor agrariërs om hun product samen aan te bieden.

Het vergt wel een voortdurende discussie, omdat de vrije markt een belangrijk uitgangspunt is van EU-beleid. Maar een vrije markt is pas een goede als hij eerlijk in elkaar steekt, vindt Korte. Dat betekent ook een goed inkomen voor boeren. Korte verwacht dat er binnen een nieuw GLB toch wel een vangnet zal blijven voor boeren en tuinders, gewoon omdat de markt niet dezelfde dynamiek heeft als de dienstensector of industrie.

Lees meer op boerderij.nl >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *