Studie schetst mogelijkheden voor milieu- en klimaatdoelen binnen GLB

Een resultaatgericht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 dat oog heeft voor milieudoelen en de klimaatproblematiek. Dat heeft het Institute for European Environmental Policy (IEEP) onderzocht in een studie over het GLB in opdracht van het Duitse Wereldnatuurfonds (WWF).

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie de contouren geschetst voor het nieuwe GLB. Daarbij krijgen de lidstaten meer ruimte om eigen doelstellingen vast te leggen. Dit biedt kansen voor het ontwerpen van programma’s die goed uitpakken voor milieu en klimaat, in plaats van regeltjes die worden genomen uit angst om niet te voldoen aan de EU-regels.

Voldoende mogelijkheden

Het WWF schetst hoe prestaties vanuit milieuperspectief kunnen worden uitgewerkt. Belangrijke punten die in de studie worden benadrukt zijn:
– Er moet duidelijkheid zijn over de het effect van  de prestaties die in het nieuwe GLB worden opgenomen, in relatie tot de doelen.
– Er is voldoende ruimte om doelen te baseren op bestaande EU-milieuwetgeving en milieubeleid.
– Een overstap naar een systeem met prestaties op milieu en klimaatgebied vereist een mentaliteitsverandering. Daar is aandacht voor nodig, zowel binnen de lidstaten als binnen de EC.
– Er is een flinke voorbereidingstijd nodig om een robuust systeem op te zetten dat in 2020 van start kan gaan.
– Om milieudoelstellingen te waarborgen moeten lidstaten verplicht worden om deze doelstellingen af te stemmen op andere doelstellingen
– Een goede monitoring is noodzakelijk. Hiervoor is een groter budget nodig, waarbij het beschikbare budget moet worden uitgebreid naar pijler 1 (inkomensondersteuning). Tot nog toe is dat beperkt tot pijler 2 (plattelandsontwikkeling).

Meer info: Ideas for defining environmental objectives and monitoring systems for a results-oriented CAP post 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *