Symposium GLB-pilots: 13 februari

Na een jaar uitvoering van de zeven GLB-pilots wordt de tussenbalans opgemaakt. Wat is er in de pilots gedaan en wat is er geleerd? Op donderdagmiddag 13 februari organiseert het Koepelproject van de GLB-pilots samen met de zeven proefgebieden een landelijk symposium.

Doel van de bijeenkomst is belangstellenden uit de agrarische collectieven, de landbouwketen en andere geïnteresseerden bij te praten over wat er tot nu toe bereikt is in de pilots. Belangrijke vraag is: welke lessen zijn er te trekken in de richting van het GLB-NSP.

Om een paar voorbeelden te noemen waar pilots aan werken:

  • nationale doelen voor de landbouw (zoals klimaat, bodem, water) zijn vertaald naar maatregelen die passen op landbouwbedrijven in de verschillende gebieden,
  • er zijn nieuwe contacten met boeren gelegd om die groene maatregelen uit te voeren,
  • in gebiedsplannen is verkend hoe samenwerking vorm kan krijgen,
  • er wordt volop nagedacht over de ontwikkeling van puntensystemen die boeren helpen om zelf te kiezen welke maatregelen op hun bedrijf passen en hoe die beloond worden.

Dit en nog veel meer komt aan de orde op donderdagmiddag 13 februari.
Locatie: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden
Datum en tijd: 13 februari 2020 van 13:00 – 17:00 uur
Het programma wordt binnenkort gepubliceerd.

Aanmelden via info@boerennatuur.nl
Meer informatie: wgeertsema@boerennatuur.nl
Bekijk hier het overzicht van de GLB-pilots.
Artikelen over de verschillende pilots staan op deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *