Tijd voor vergroening in de praktijk

“Het beleidsproces rond het GLB is afgesloten. Al sinds september vorig jaar verzorgen we als RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Dienst Regelingen), bijeenkomsten in het hele land. Inmiddels al zeker vijftig, een recordaantal. En het einde is nog niet in zicht”, schrijft RVO-adviseur Kornelis Oosterhuis op de website van het Eetcafé. Hij schetst een aantal vragen waar boeren in de praktijk tegenaan lopen bij de uitvoering.

We hebben enorm veel verzoeken binnengekregen, uit allerlei verschillende hoeken. Van studiegroepen van bijvoorbeeld akkerbouwers en melkveehouders, maar bijvoorbeeld ook van de vereniging van agrarische bedrijfsadviseurs, agrarische belangenclubs of de NAJK. Momenteel gaan we als RVO wel drie keer per week op pad.

Vragen uit de praktijk

Veel vragen van boeren gaan over de vergroening, eisen waaraan boeren moeten voldoen om inkomenssteun te krijgen. Zoals de eis om blijvend grasland te behouden; boeren mogen, als blijkt dat we te weinig blijvend grasland in Nederland hebben, nog maar een klein deel van hun grasland omzetten in tijdelijk grasland. Maar hoe zit dat dan precies? Een andere vergroeningseis houdt in dat ‘ecologische aandachtsgebieden’ moeten worden aangelegd op minimaal 5% van het bouwland, zoals akkerranden. De reacties zijn wisselend, maar we horen regelmatig: ‘De vraag naar voedsel stijgt alleen maar en nou moeten we opeens vijf procent van ons land uit de roulatie halen!’ In de Flevopolder hadden we te maken met boeren die echt boos waren over deze matregel; niet raar als je nagaat hoe duur de grond daar is!

Welke landschapselementen?

Tijdens de bijeenkomsten worden allerlei suggesties gedaan: kan dit ook? Vaak heel regiospecifieke landschapselementen die beschermd zijn en waar ze verder niet zo veel mee kunnen. Zoals de slaperdijken in Noord-Groningen, oude reserve-zeedijken landinwaarts. ‘Goeie vraag’, denk ik dan en vaak ook: ‘waarom niet? Goed idee!’ Dat leggen we dan voor aan het beleid. Zo heeft iedere provincie z’n eigen streekeigen vergroeningsideeëen en dat maakt het ook leuk, dat je zo veel terughoort uit het veld. Ook de beleidsmedewerkers willen graag die terugkoppeling uit de praktijk.

Terugkoppeling

We zijn bewust vroeg begonnen met de bijeenkomsten en niet pas op het moment dat het beleid al is uitgekristalliseerd. Op die manier konden we ook terugkoppelen naar de beleidsmakers: denk vast na over hoe deze regels in de praktijk gaan uitpakken. Bijvoorbeeld de regeling voor jonge boeren. Daarover kregen we veel vragen, bijvoorbeeld: als je al in een maatschap hebt gezeten met je vader, mag je dan toch die subsidie aanvragen? De eisen bleken aanvankelijk zo strikt dat vrijwel niemand ervoor in aanmerking kwam. Wie weet is dit naar aanleiding van onze terugkoppeling aangepast.

En na het uitleggen is het natuurlijk zaak de uitvoering goed te regelen. En ook dat is de taak van de RVO.

Kornelis Oosterhuis
RVO

Deze blog verscheen eerder op heteetcafe.eu >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *