Timmermans wil duurzamer GLB

Vergaande vermindering van het gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica in de Europese landbouw. En een forse toename van het areaal biologische landbouw. Dat zijn de kernpunten uit de boer-tot-bordstrategie van vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Het nieuwe GLB is een belangrijk instrument om de deze strategie te realiseren.

EU-commissarissen Frans Timmermans, Stella Kyriakides en Virginijus Sinkevičius tijdens de persconferentie over de boer-tot-bordstrategie.

De boer-tot-bordstrategie (farm-to-fork) is onderdeel van de Green Deal die Timmermans eerder presenteerde. Doel van de Green Deal is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De strategie die onlangs bekend is gemaakt, is vooral gericht op de bedrijfsvoering in de agrarische sector en op gezonde voeding.

Actiepunten strategie

Belangrijke actiepunten uit de bord-tot-bordstrategie zijn:

  • halvering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • vermindering van het gebruik van kunstmest met 20%
  • afname van het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 50%
  • toename van het areaal biologische landbouw naar 25% van het totale landbouwareaal

Het nieuwe GLB speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de strategie. Het is aan de lidstaten om concreet aan te geven hoe de doelen worden gerealiseerd. De nationale strategische GLB-plannen (GLB-NSP) zijn daarvoor het instrument. In Nederland wordt hard gewerkt aan de opstelling van dat plan.

Tegelijk met de bord-tot-bordstrategie is het biodiversiteitplan van de EU gepresenteerd. De Europese Commissie wil dat in 2030 ongeveer 30% van Europa bestaat uit beschermde natuur. Er moeten drie miljard bomen worden aangeplant. Deze bomen zuiveren de lucht en slaan CO2 op. Ook de zeeën moeten meer worden beschermd.

Meer biologische landbouw

Toename van het areaal biologische landbouw naar 25% betekent een verdriedubbeling van de huidige oppervlakte. De doelstelling van 25% geldt voor de EU als geheel, niet per lidstaat. In Nederland ligt dat nu op 3% en daarmee zit ons land in de achterhoede. In Oostenrijk ligt het biologische areaal nu al op 25%.

Volgens Timmermans biedt de vergroening van de voedselproductie marktkansen voor de Europese boeren. Dat leidt tot hogere landbouwprijzen, want consumenten willen volgens hem een betere prijs betalen. De Europese Commissie werkt ook aan een speciaal logo om consumenten te verleiden. Subsidies die nu gaan de promotie van voedingsmiddelen die minder duurzaam zijn, worden gericht op gezonde en duurzaam geproduceerde producten. Tijdens de persconferentie over de boer-tot-bordstrategie zei Timmermans dat vlees niet de ban gaat, “maar we gaan wel vertellen wat gezonder is”.

Reactie LTO

Volgens LTO-bestuurder Dirk Bruins is de nieuwe EU-strategie achter het bureau bedacht en niet gericht op de boerenpraktijk. De doelen en streefpercentages zijn volgens hem niet op wetenschappelijke feiten gebaseerd. Bruins noemt als voorbeeld de halvering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat kan leiden tot meer ziekten en plagen en daardoor tot een verlaging van de voedselproductie. Hij maakt zich ook zorgen over de inkomens van boeren en tuinders.

De natuur- en milieuorganisaties reageren positiever op de landbouw- en biodiversiteitsplannen. LNV-minister Carola Schouten komt nog met een officiële reactie.

Meer informatie:

Video: LTO-bestuurder Dirk Bruins over boer-tot-bordstrategie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *