Trilogen: waar zit nog verschil van standpunt?

Hoewel op de meeste onderdelen van de diverse GLB-verordeningen geen groot verschil van standpunt bestaat tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, bestaat er op een aantal belangrijke punten nog steeds geen overeenstemming. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma over de voortgang van de trilogen in de Kwartaalreportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – juni 2013.

Verschillen

Verschil van mening bestaat nog over:

  • De directe betalingen: onder meer waar het gaat om vergroening, de al dan niet verplichte regelingen voor jonge boeren en kleine ontvangers, de definitie van actieve boer en uitsluitingsmogelijkheden van gronden met een niet-agrarische hoofdfunctie.
  • De Integrale Gemeenschappelijke Marktordening: er is weinig overeenstemming tussen Raad en EP over gewenste aanpassingen, zoals vormgeving en inrichting van het vangnet in tijden van lage prijzen en mededinging.
  • Het Plattelandsbeleid: vooral waar het gaat om de afbakening van de vergroeningsmaatrelen (directe betalingen) ten opzichte van de agro-milieubetalingen (plattelandsbeleid): hoe kunnen dubbele betalingen worden voorkomen?
  • De Horizontale verordening: onder meer het bedrijfsadviessysteem, aanpassingen van het perceelsregister en de transparantie van subsidiegegevens.

Inzet

In de brief geeft Dijksma ook haar eigen inzet aan. Ze zegt onder meer te streven naar een ondernemersgerichte invulling van de vergroening met de mogelijkheid voor een equivalente invulling. Ook vindt zij een verplichte regeling voor jonge boeren belangrijk. Daarnaast pleit Dijksma voor beperking van het markt- en prijsbeleid tot een vangnet en vóór afschaffing van zuivel- en suikerquotering.

Volgende week moet tijdens de Landbouwraad een akkoord bereikt worden. Zowel Dijksma als andere landbouwministers blijven optimistisch over de deadline. Het Europees Parlement is dat echter niet. Voorzitter Paolo de Castro van de EP-landbouwcommissie wil alleen bij de landbouwministers aanschuiven als er een gerede kans is op een akkoord. Nu twijfelt hij nog aan de haalbaarheid daarvan.

Lees het nieuwsbericht op boerderij.nl >>

Of ga direct naar de Kwartaalrapportage (pdf) >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *