Uiteenlopende reacties in markt- en prijsbeleid-consultatie Hogan

protest

Er zijn inmiddels 65 reacties verzameld in de nieuwe consultatie van EU-commissaris Hogan over het markt- en prijsbeleid. Hierin is te zien dat er op verschillende manieren naar de voorliggende vragen kan worden gekeken. Neem bijvoorbeeld de reacties van LTO Nederlanden de Vlaamse Boerenbond.

LTO: is er een probleem?

Volgens LTO Nederland maken maar weinig boeren zich druk over het markt- en prijsbeleid. Een uitgebreid onderzoek heeft laten zien dat er maar weinig oneerlijke handelspraktijken worden gesignaleerd. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat veel Nederlandse boeren in coöperaties zijn georganiseerd. Om die reden zijn is hun ervaring met prijsonderhandelingen beperkt, zij hebben deze taak bij hun coöperatie neergelegd.
Mede om die reden ziet LTO geen aanleiding voor extra regelgeving: dat zorgt alleen maar voor juridische geschillen en extra bureaucratie.

Boerenbond: er is een probleem!

Bij de achterban van de Boerenbond leeft het wel. In de afgelopen vijf jaar werd 87% van de land- en tuinbouwers geconfronteerd met een of meer oneerlijke handelspraktijken. Ruim een derde tot de helft rapporteert (in volgorde van belangrijkheid): eenzijdige prijsaanpassingen, eenzijdig opgelegde contractvoorwaarden, niet-correcte kwaliteitsbeoordelingen en onredelijke prijzen voor bijkomende dienstverlening.

Ook Copa en Cogeca zijn van mening dat het goed is als er meer aandacht komt voor oneerlijke handelspraktijken, transparantie en producentenorganisaties. In de voedselketen is de macht niet gelijk verdeeld, is hun visie. Boeren zijn daarin de partij met minder macht waardoor zij zeer geregeld met oneerlijke prijzen genoegen moeten nemen.

U kunt alle reacties hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *