Uitvoering vergroening vraagt leerjaar

De vergroening was in 2014 absoluut discussieonderwerp nummer 1. Terugkijkend kan ik zeggen dat de vergroening voor de akkerbouwsector acceptabel door de Kamer is gekomen. Wat nu wel aandacht zou moeten krijgen is de uitvoering in de praktijk. Mijn dringende advies voor het nieuwe jaar: maak van 2015 een leerjaar.

De vergroening van de landbouw komt er niet op ons verzoek, maar ook ik kan begrijpen dat de maatschappij van de sector iets extra’s vraagt. Dat uiteindelijk vanggewassen ook mee mogen tellen voor de vergroening was wel een hele belangrijke aanpassing. De vergroening wordt nu voor akkerbouwers ook gewoon haalbaar, zonder dat het primaire doel – gewassen verbouwen – te veel in het geding komt.

Nog veel vragen

Desondanks is er, nu beleid ook daadwerkelijk naar uitvoering moet, voor die praktische kant nog wel wat aandacht nodig. De laatste weken worden door heel Nederland bijeenkomsten georganiseerd over de praktische invulling van de vergroening. 95% blijkt helder, maar er zijn nog heel veel vragen. Vragen waar ook de RVO niet meteen een antwoord op heeft. Er blijken gewoon ondenkbaar veel praktijksituaties te bestaan waarvoor de wetgeving nog niet specifiek is uitgewerkt.

Zo weten we bijvoorbeeld hoe breed een sloot mag zijn om deze mee te laten tellen voor de vergroening, maar niet hoe smal. Ook is onduidelijk of je vanggewassen na 10 weken, behalve onderploegen, ook mag bespuiten. Volgens RVO mag dat niet voor 31 december, maar dit lijkt een eigen interpretatie van het ministerie. Een laatste voorbeeld: we weten niet hoe de betaling gaat als een akkerbouwer kiest voor het equivalente pakket. Voor dat pakket geldt als eis dat minstens de helft van de vergroeningsmaatregelen blijven liggen tot maart van het jaar erop, maar een boer krijgt pas uitbetaald als de hele vergroening is afgerond. Is dat in dit geval ook pas in maart het jaar erop?

Voorkom onbewuste fouten

Er wordt steeds gesproken over vereenvoudiging van de regels, maar de vergroening is toch wel ingewikkeld geworden. Met al die onduidelijkheden tot gevolg. Ik neem het ministerie daarin niets kwalijk, het is vooraf moeilijk te bedenken wat in de praktijk voorkomt. Maar mijn advies is daarom wel: maak van 2015 een leerjaar. Natuurlijk, mensen die expres de boel flessen moeten worden aangepakt. Boeren moeten wel goede wil tonen, vind ik. Maar er zullen heel veel akkerbouwers zijn die onbewust door een verkeerde interpretatie fouten maken. Dat vraagt een flexibele opstelling, om de bereidheid tegenover de vergroening niet in één jaar alweer de kop in te drukken.

 

Jaap Haanstra,
LTO Akkerbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *