Update POP3: Innovatie

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. Welke vorderingen zijn er gemaakt en wat staat er nog te gebeuren? Update 2 in de serie: innovatie.

POP3: Hoe staat het met het Europese Innovatie Partnership

De Europese Unie wil innovatie in de landbouw stimuleren. Met behulp van operationele groepen (OG’s), zeg maar ‘innovatieteams’, moeten deze innovaties tot stand komen. Kees Anker is samen met zijn collega Annemiek Canjels nationaal coördinator Europese Innovatie Partnership voor Netwerk Platteland en hij beantwoordt een aantal vragen over de voortgang van het EIP-programma.

Concrete voorbeelden van innovaties

Nederland staat bekend om zijn innovaties in de landbouw. Voorbeelden van deze innovaties zijn de Rondeelstallen voor leghennen en de mogelijkheid om het geslacht van een embryo in het ei vast te stellen. Veel van deze concrete resultaten zijn bereikt vanuit vorige programma’s, bijvoorbeeld POP2. Binnen POP3 zijn de meeste provincies bezig met de openstellingen en beoordelingsfase van de ingediende projecten. Kees Anker zegt hierover: “In het netwerk komen we veel initiatiefnemers tegen met projectideeën. Nu de maatregelen voor innovatie in de landbouw worden opengesteld  kunnen aanvragen echt ingediend gaan worden.”

Beoordeling van een aanvraag

Op het moment dat een provincie de mogelijkheid tot aanvragen openstelt kunnen initiatiefnemers hun projecten indienen. De beoordeling vindt plaats door een adviescommissie. Die werkt met een set van beoordelingscriteria waarbij punten aan een project worden toegekend. Dit zijn o.a. : kans op succes, mate van innovatie en kosteneffectiviteit. “Een afgewezen project kan op basis van een goede motivatie verbeterd worden. Een indiener kan het dan bij een volgende openstelling opnieuw indienen”, aldus Anker.

Is POP3 een verbetering?

Anker: “De grotere verantwoordelijkheid van de twaalf provincies maakt de opzet van POP3 regionaler ten opzichte van POP2, maar ook meer versnipperd. Het heeft de provincies tijd gekost om zich hun nieuwe rol in het programma eigen te maken. Alle partijen ervaren op dit moment nog de nodige opstartproblemen, wat vervelend is voor de aanvragers. We proberen de problemen op te lossen. De provincies organiseren de openstellingen voor aanvragen en verzorgen grotendeels de nationale cofinanciering van de EU-bijdrage. In Nederland hebben we in vergelijking met de andere EU-lidstaten een klein programma, daarom is de keuze gemaakt om de maatregelen te focussen op de landbouw. De maatregelen zijn vooral gericht op het versterken van de duurzaamheid en concurrentiekracht in de landbouw.”

Subsidie als stimulans

Initiatiefnemers weten de weg naar een concrete aanvraag steeds beter te vinden volgens Anker. “De subsidie is als stimulans bedoeld. Een project moet wel een doordacht verdienmodel hebben, zodat het, als de subsidie afloopt, op eigen benen door kan gaan met de innovatie. Dat is een ook belangrijk punt bij de beoordeling. In Nederland moeten wij het steeds meer hebben van de export van kennis.” De subsidies binnen het programma zijn daar een stimulans voor.

Noord-Brabant had de eerste openstellingen

In veel provincies komen de openstellingen nu op gang. Er zijn nog weinig concrete voorbeelden van operationele OG’s te noemen. In Noord-Brabant zijn inmiddels vier beschikkingen voor innovatieve projecten afgegeven. Dit was geen openstelling voor EIP-agri, wel wordt er binnen die aanvragen samengewerkt aan innovaties. Meer hierover in een volgend artikel binnen deze reeks.

Alle artikelen in de reeks >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *