Update POP3: Samenwerking voor innovaties

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu begin 2017 en het programma is twee jaar onderweg. Welke vorderingen zijn er gemaakt en wat staat er nog te gebeuren? Een tweede update over innovaties.

POP3: Samenwerking voor innovaties

In Noord-Brabant heeft Ontwikkelboerderij De Laarhoeve in Diessen het project ‘Productinnovatie Streekproducten Brabant’ geïnitieerd. In samenwerking met ZLTO en andere partners is het project inmiddels gestart. Het doel is een professionele experimenteerkeuken voor productontwikkeling en innovatie voor producenten die hun tweede klasse producten (producten die niet voldoen aan de eisen van een supermarkt, maar verder goed zijn) willen verwerken tot onderscheidende (streek)producten met toegevoegde waarde.

Marjon Krol is projectleider markt en keten bij ZLTO. Ze is van begin af aan betrokken geweest bij zowel de aanvraag, de beschikking en de huidige uitvoerende fase. Ze beantwoordt een aantal vragen over het project.

Producten met toegevoegde waarde

Krol: “Het project richt zich op het toegankelijk maken van professionele testfaciliteiten. Tweede klasse groenten, fruit, eieren en eventueel andere producten moeten verwerkt kunnen worden tot producten met toegevoegde waarde. Er gaat veel aandacht naar de ontwikkeling van gezonde producten. Zoals verlaging van suiker- en zoutgehaltes, behoud van vitamines en verhoging van de voedingswaarde.” Bij productinnovatie kan worden gedacht van de receptuur tot aan de etikettering en kostprijsberekening.

Betrokken partners in samenwerking

De testfaciliteiten worden ondergebracht in een nieuw te bouwen verwerkingskeuken. Er zijn zes samenwerkingspartners binnen het project. Naast De Laarhoeve zijn er drie ondernemers die tevens tot de potentiële gebruikers horen. Hierdoor kunnen de testfaciliteiten ook worden afgestemd op de toekomstige gebruikers. Helicon (mbo-opleiding Voeding en Techniek) ondersteunt bij de productinnovatie. ZLTO coördineert de samenwerking, projectleiding, rapportages en communicatie.

Inspelen op een nieuwe markt

Krol: “Voor dit project hebben we een marktonderzoek verricht onder afnemers van agrarische (streek)producten en producenten van ‘toegevoegde waarde-producten’. Het aantal agrarische ondernemers dat kiest voor ‘toegevoegde waarde-producten’ in plaats van schaalvergroting is groeiend. Het onderzoek liet tevens zien dat veel van de huidige verwerkte (streek)producten zoals jams en sappen een traditionele markt bedienen. Deze producten worden nu vooral via boerderijwinkels en speciaalzaken verkocht, maar de markt voor die producten is redelijk verzadigd. Afnemers van (streek)producten zien vooral groeipotentie in nieuwe producten die inspelen op de groeiende vraag rond bijvoorbeeld gezonde producten.”

Een tijdrovende aanvraagprocedure

Op de vraag hoe het proces van aanvraag tot beschikking is ervaren, antwoordt Krol: “Door het grote aantal benodigde documenten per samenwerkingspartner hebben we dit als complex en tijdrovend ervaren. Met name de interpretatie van onze begroting zorgde voor veel verwarring. We hebben uiteindelijk veel toelichting moeten geven met meer vragen en nieuwe aanpassingen als gevolg. Uiteindelijk heeft dit ook tot verlaging van de subsidie geleid. We zijn gestart in september 2015 en hebben de beschikking ontvangen in de zomer van 2016. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw (experimenteerkeuken en productielijn) gestart.”

 

Alle artikelen in de reeks >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *