Update POP3: Voortgang LEADER-gebieden

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, agrarisch waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. Welke vorderingen zijn er gemaakt en wat staat er nog te gebeuren? Update 1 in de serie: de LEADER-gebieden.

LEADER-gebieden binnen POP3

LEADER heeft als doel bewoners te betrekken bij de verbinding tussen stad en platteland. In Nederland bestaat LEADER uit twintig gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen door de provincies. In elk gebied zorgt een Lokale Actiegroep (LAG) voor de uitvoering van LEADER. De LAG beoordeelt bijvoorbeeld subsidieaanvragen van initiatiefnemers uit het gebied. Bart Soldaat, coördinator van het gebied Holland Rijnland, vertelt over de voortgang van LEADER binnen POP3.

Ondersteuning van Lokale actiegroepen (LAG’s)

Holland Rijnland is een groot gebied in het noorden van Zuid-Holland. Als coördinator helpt Soldaat  de LAG om aanvragen te beoordelen en helpt hij initiatiefnemers op weg met hun subsidieaanvraag. ‘’Een LAG kan verschillend samengesteld zijn. Europees zijn er wel voorwaarden: er moeten minimaal vijf mensen aan een LAG deelnemen en de publieke sector mag niet de meerderheid hebben. Partijen komen altijd uit het betreffende gebied en zijn dus betrokken. Voor onze LAG gaat het om vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap, agrarische sector, IVN en specifieke deskundigen’’ aldus Soldaat.

Een meerwaarde leveren binnen een gebied

Het is duidelijk dat initiatiefnemers niet altijd een helder beeld hebben van wat er gevraagd wordt. Soldaat: ‘’Een initiatief voor een gebied moet goed beargumenteerd zijn. Sommige mensen willen ‘iets’ maar moeten dan nog de draai maken naar de thema’s. Dat wordt wel eens als lastig ervaren. Voor ons zijn dit gezondheid en circulaire economie. Het hoofdthema is de verbinding tussen stad en land. Een initiatief moet daar aantoonbaar een bijdrage aan leveren in ons gebied’’.

Minder LEADER-gebieden

Binnen POP2 was er sprake van 31 LEADER-gebieden. In POP3 is dit afgenomen naar twintig. Soldaat: “Het was al complex, maar ondanks een kleiner aantal gebieden is het er niet makkelijker op geworden. Voor een aanvrager is het nu juist lastiger geworden: er kan twee keer per jaar een aanvraag worden ingediend. De beste worden dan gerangschikt op een score van hoog naar laag, via het tendersysteem. De subsidies worden toegewezen aan de aanvragen met de hoogste scores tot het subsidieplafond (het beschikbare potje geld voor die ronde) op is. Als er meer goede aanvragen zijn dan er geld is, dan kun je er dus alsnog naast grijpen. Dit betekent dat aanvragers meer hun best moeten doen om kwalitatief hoogwaardige en echt innovatieve projecten in te dienen.’’

Eerste projecten gaan van start

In het gebied Noord-Overijssel en Salland zijn onlangs de eerste beschikkingen vanuit het POP3- programma toegekend. Zo gaat er in Noord-Overijssel een leegstaande boerderij de functie van beleefboerderij vervullen. Stadsbewoners kunnen in de toekomst op deze locatie kennismaken met het landelijke leven door middel van diverse activiteiten. Naast educatieve activiteiten zal er onder andere een streekproductenwinkel, dierenweide en beleef- en educatiepad komen. In dit project ontstaat er een nauwe samenwerking tussen lokale en regionale partners.  Ook in Salland zijn onlangs de eerste projecten gestart. Meer over die Sallandse projecten vindt u op de website van Netwerk Platteland >>

Alle berichten in deze serie >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *