Update POP3: Waterbeheer

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en  de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu eind 2016 en het programma is twee jaar onderweg. Welke vorderingen zijn er gemaakt en wat staat er nog te gebeuren? Update 3 in de serie: waterbeheer.

POP3: Voortgang watermaatregelen

Het thema water is binnen POP3 grofweg opgesplitst in twee deelonderwerpen: watermaatregelen en blauwe diensten. Anne-Hendrike Schuurman is Beleidsadviseur Externe Financiering bij de Unie Van Waterschappen. Zij vertelt over de voortgang van de watermaatregelen en de betrokkenheid van de waterschappen.

Plannen bij de waterschappen

Op de vraag of er animo is bij de waterschappen om maatregelen vorm te geven is Schuurman duidelijk: “Er is zeker veel belangstelling. Maatregelen kunnen heel divers zijn, maar ze zijn allen gericht op niet-productieve bovenwettelijke investeringen in het landelijk gebied. Het doel is het verbeteren van de waterkwaliteit en/of de waterkwantiteit. Qua maatregelen kan daarbij gedacht worden aan de aanleg van natuurvriendelijk oevers, het waterbergend vermogen van gebieden vergroten, water vasthouden en vertraagd afvoeren en het verbeteren van de ecologie en chemie van water.” Waterschappen kunnen zelf maatregelen initiëren en uitvoeren, maar dit kan ook in samenwerking met agrariërs.

Het project Zandwetering Schalkhaar

In Overijssel wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het project Zandwetering Schalkhaar. Deze watergang stroomt van Deventer naar Zwolle. Het deeltraject Schalkhaar vormt het sluitstuk van de watergang in de gemeente Deventer. Aandachtspunten zijn dat er meer ruimte voor waterbuffering moet komen en dat er duurzamer en efficiënter beheerd kan worden. In de nieuwe inrichting krijgt de watergang natuurlijke oevers, een struinpad en worden bruggen en overstapjes gecreëerd. Ook zal er meer ruimte voor waterberging komen in het gebied. (Meer over dit project is te lezen op Zandwetering Schalkhaar).

Het wordt steeds concreter

In de eerste twee jaar van POP3 zijn er de nodige opstartproblemen geweest. Echter, zoals bij meerdere thema’s wordt het nu steeds concreter. In 2015 had Noord-Brabant de eerste openstelling op waterdoelen. De andere provincies zijn afgelopen jaar gestart. Schuurman vertelt hierover: “Het is positief dat er, na het doorlopen van een intensief proces, inmiddels openstellingen zijn. We maken ons nog wel zorgen over de voortgang van het proces, maar werken met alle partijen samen om er een succes van te maken. Aan projecten is geen tekort.” Het aantal lopende projecten is nog beperkt. Overijssel was een van de eerste provincies waar er POP3-water-beschikkingen zijn afgegeven. Verschillende projecten zijn daar nu in uitvoering. Variërend van waterschapsprojecten, samenwerkingsprojecten en projecten van de LTO. Bijvoorbeeld vruchtbare kringloop Overijssel en peilgestuurde drainage in het veenweidegebied.

 

Alle artikelen in de reeks >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *