‘Van klimaatambitie GLB komt weinig terecht’

Portret Joost de Jong
Joost de Jong

Van de inzet om in komende GLB-periode 40% van het budget ten goede te laten komen aan het klimaat komt weinig terecht. Dat schrijft Joost de Jong in een opinieartikel op de website Foodlog. Hij baseert zich onder meer op onderzoeken van de Europese Rekenkamer naar doelen en effecten van het GLB.

De Jong zit namens de Transcoalitie Voedsel in de Maatschappelijke Begeleidingsgroep GLB-NSP. Deze groep praat mee over de invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in de volgende periode.

De Europese Commissie wil dat 40% van het landbouwbudget ten goede komt aan het klimaat. De Jong wijst onder meer op een rapport van de Europese Rekenkamer eerder dit jaar. Daarin concludeert de kamer dat de voorgestelde GLB-hervorming niet voldoet aan de groene ambities van de EU. In eerdere rapporten was de rekenkamer ook al kritisch over het GLB.

Doelen te vrijblijvend

Volgens De Jong zal er van de plannen van de Europese Commissie om het GLB een groene slinger te geven weinig terechtkomen. Dat 40% van het GLB-budget daadwerkelijk ten goede komt aan het klimaat acht hij onwaarschijnlijk. Daarvoor zijn de doelen namelijk te vrijblijvend. De concept-verordening geeft daarover geen duidelijke richtlijnen. “En mijn ervaring als oud-Brussels ambtenaar is dat als zaken niet duidelijk in verordeningen zijn geregeld er weinig mogelijkheden zijn om dat van lidstaten af te dwingen.”

Overschatting klimaateffect

Een andere reden voor zijn scepsis is de dubieuze methodologie die de EU hanteert om uitgaven toe te rekenen aan het klimaat. De Jong schijft dat de Europese Rekenkamer al in 2016 constateerde dat de gebruikte rekenmethode leidt tot een zeer sterke overschatting van het klimaateffect.

Volgens de auteur is er nog een derde reden om vraagtekens te zetten bij de plannen voor het nieuwe GLB. Hij wijst op de nog steeds bestaande gekoppelde betalingen die een rem zijn op de noodzakelijke eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig eiwit. Hij noemt ook nog op de ‘perverse subsidies’ om de consumptie van vlees te bevorderen zoals de campagne ‘Kip, het lekkerste stukje vlees’.

Moeilijk van koers veranderen

De Jong concludeert dat het GLB op een mammoettanker lijkt die door de steun van veel landbouwministers en Europarlementariërs moeilijk van koers zal veranderen. Hij vindt het uitstel van de beraadslagingen over het GLB gebruikt moet worden om de GLB-voorstellen meer in lijn te brengen met de Green Deal.

Lees hier het opinieartikel ‘Klimaatambitie GLB is één grote greenwash operatie’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *