Veerman in Boerderij: ‘Gratis geld bestaat niet’

“Toeslagen worden beschouwd als iets waarop de boer recht heeft. Dat is niet zo”, stelt oud-landbouwminister Cees Veerman (CDA). Samen met Europees landbouwcommissaris Franz Fischler schreef hij een stuk voor het Europees Parlement, dat richting moet geven aan de discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Boerderij interviewde hem erover. 

Het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat onder druk en dat vereist scherpe keuzes. Dat hoeft niet per se te betekenen dat er minder geld is voor boeren, vinden Veerman en Fischler. Zij stellen in dit discussiestuk dat met een effectieve benutting van het budget veel meer bereikt kan worden en doen een aantal aanbevelingen.

Zinnige discussie

Boerderij publiceerde een interview met Veerman, naar aanleiding van het discussiestuk. “Al die stokpaarden dat boeren geen steun meer hoeven krijgen, of dat ze allemaal vervuilers zijn en dat het maar eens afgelopen moet zijn – dat is allemaal onterecht,” zegt Veerman daar. “Wij willen een beetje helpen er een zinnige en zindelijke discussie van te maken. Meer ambitie hebben wij niet.”

Eerdere uitlatingen

Het rapport past in een lijn van eerdere uitlatingen van Veerman. Tijdens de bijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’, in april 2017, opperde hij het idee om alleen inkomenssteun te geven aan boeren die vanwege ‘natuurlijke handicaps’ geen volledig inkomen uit de markt kunnen halen.

Eind 2016 schreef hij, in zijn rol als voorzitter van de Agricultural Markets Task Force (AMTF), mee aan een rapport over de positie van de boer in de agrarische markten. In dit ‘Rapport Veerman’ pleit de Task Force ervoor om het geld van de directe betalingen in te zetten voor risicomanagement, een idee dat ook terugkomt in dit nieuwe discussiestuk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *