Verdeelde reacties op GLB-voorstellen

LTO Nederland reageert in hoofdlijnen positief op de GLB-voorstellen van Phil Hogan. Dat geldt ook voor het NAJK. Natuur- en milieuorganisaties zijn verontrust. De reacties op het GLB-pakket dat op 1 juni is gepresenteerd, zijn erg verdeeld.

Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland

Aftopping van de GLB-toeslagen per bedrijf bij €100.000, alleen betaling van premies als de ondernemer milieu- en klimaatmaatregelen uitvoert en minimaal 2% van het GLB-budget naar jonge boeren. Dat zijn enkele voorstellen voor het GLB 2021 – 2027.

LTO Nederland: gelijk speelveld

EU-lidstaten krijgen meer vrijheid bij de uitvoering van het GLB, bijvoorbeeld als het gaat om milieu- en klimaatmaatregelen. Positief, vindt LTO. Maar de organisatie plaatst daarbij direct een kanttekening. Voorzitter Marc Calon: “Het mag niet zo zijn dat onze boeren een concurrentienadeel ondervinden als de Nederlandse invulling straks strenger uitpakt dan in andere landen.”

Voor het nieuwe GLB wordt €365 miljard uitgetrokken, zo’n 5% minder dan in de huidige periode. LTO is tegen verlaging van het budget, vooral omdat van de landbouw een hoger ambitieniveau op het gebied van milieu en klimaat wordt gevraagd. Calon: “Een lager budget werkt ontmoedigend.”

NAJK: stap in goede richting

NAJK-bestuurder Iris Bouwers

Het NAJK vindt de voorstellen een stap in de goede richting. Minimaal 2% van de directe GLB-betalingen gaat naar jonge boeren. In de voorstellen staan meer maatregelen voor jongeren, bijvoorbeeld financiering van mentorprogramma’s, kennisuitwisseling en de oproep aan de lidstaten of speciale fiscale maatregelen te nemen voor opvolgers. “De GLB-voorstellen leggen meer dan ooit nadruk op de problematische situatie van de jonge boer en terecht”, aldus NAJK-bestuurder Iris Bouwers.

Vogelbescherming: pas op voor willekeur

De GLB-plannen stemmen Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland niet vrolijk. Lidstaten krijgen meer armslag om de vergroening van het GLB zelf in te vullen. Nederland is van goede wil, zegt De Pater, maar over de inzet van andere lidstaten is hij niet optimistisch. De transitie naar een duurzame landbouw mag niet aan “willekeur en toevalligheden” worden overgelaten. “Laat onze minister zich in Brussel vooral daar voor inzetten”, aldus De Pater.

WNF: te vrijblijvend

Het Wereld Natuur Fonds vindt de voorstellen van Hogan te vrijblijvend. Voor een werkelijke omslag naar een duurzame landbouw moeten er strenge voorwaarden aan boeren worden gesteld willen zij voor subsidie in aanmerking komen, vindt WNF.

Meer informatie:

Reactie LTO Nederland

Reactie NAJK

Reactie Vogelbescherming Nederland

Reactie WNF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *