Verdeling GLB-toeslagen in EU is scheef

In 2015 ontving 81% van de boeren in de 28 lidstaten van de EU 20% van de inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research. De verdeling van de toeslagen over bedrijven in Europa is een belangrijk thema in het debat over het nieuwe GLB.

In het kader van de discussie over de hervorming van het GLB na 2020 is door het ministerie van LNV aan Wageningen Economic Research gevraagd een analyse te maken van de verdeling van de inkomenstoeslagen in de EU. Het meest recente jaar waarover statistische gegevens beschikbaar zijn, is 2015.

Uit de analyse blijkt dat 81% van de boeren in de EU28 zo’n 20% van de inkomenstoeslagen ontvangt. Dit beeld verschilt sterk per lidstaat. In Nederland krijgt 56% van de boeren 20% van de toeslagen, een percentage dat vergelijkbaar is met landen als Luxemburg, Ierland, België en Frankrijk.

In landen als Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Estland ligt het percentage boeren dat 20% van de toeslagen ontvangt veel hoger, namelijk rond de 90%. Deze scheve verdeling wordt veroorzaakt doordat inkomenstoeslagen deels zijn
gebaseerd op het aantal hectares per bedrijf en deels op land-specifieke
elementen zoals historische referenties en gekoppelde betalingen.

Gegeven is dat de groep boeren met weinig hectares in de EU28 veel groter is dan de groep boeren met veel hectares. De studie wijst uit dat ongeveer driekwart van de
boeren in de EU28 in 2015 minder dan €5000 aan toeslagen ontvangt. Een klein
percentage (0,2%) krijgt in 2015 meer dan €150.000 aan toeslagen.

Volgens de studie vormen de toeslagen circa 33% van het gezinsinkomen bij de lagere inkomensklassen, terwijl dit percentage 50% bedraagt voor de hogere inkomens.

Info: Rapport van Wageningen Economic Research

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *