Vereenvoudiging Europees Landbouwfonds is mogelijk

De uitvoering van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) kan worden vereenvoudigd. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Berenschot.

Brief aan Kamer

Berenschot deed onderzoek naar ELFPO
Berenschot deed onderzoek
naar vereenvoudiging
van het ELFPO

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft LNV-minister Carola Schouten dat het rapport interessante opties geeft. “De aanbevelingen in het rapport sluiten aan op de denkrichting van de Europese Commissie in de Mededeling “De toekomst van voeding en landbouw” die op 29 november is uitgebracht.”

Regeldruk

De regeldruk lijkt in de systematiek van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waar de plattelandsontwikkelingsprogramma’s onder vallen, het grootst te zijn.

Berenschot is daarom opdracht gegeven het ELFPO te vergelijken met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Doel was om te bezien of adviezen te geven zijn voor vereenvoudiging van het landbouwfonds die een grote kans van acceptatie hebben bij de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Aanknopingspunten

In het rapport betoogt Berenschot dat, hoewel EFRO ook complex is, het aanknopingspunten biedt voor een concrete vereenvoudiging van het ELFPO. De verschillen in uitvoeringssystematiek tussen beide fondsen blijken historisch gegroeid, zonder dat daar een juridische noodzaak voor is.

Eerste stap

Een goede eerste stap in de vereenvoudiging van het landbouwfonds zou volgens Berenschot zijn om de uitvoerings-, beheers- en controlesystematiek voor niet-grondgebonden betalingen uit het landbouwfonds aan te passen langs de lijnen zoals dat in het EFRO is geregeld.

Rapport: ”Perspectieven om het ELFPO te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *