Verenigen landbouw en gezondheid is complex

Er wordt steeds vaker geroepen dat landbouwbeleid ook oog moet hebben voor gezondheid. Welk voedsel beschikbaar is voor welke prijs en van welke kwaliteit, wordt immers beïnvloed door het landbouwbeleid. En die beschikbaarheid bepaalt weer wat we eten en dus of we misschien obesitas of diabetes ontwikkelen.

Maar hoeveel prioriteit wordt gegeven aan voeding en gezondheid in het GLB? Vier onderzoekers zochten het uit door twintig stakeholders te interviewen.

Het is complex om het landbouwbeleid te stroomlijnen met voeding, concludeert het viertal. Niet in de laatste plaats omdat de doelen van het landbouwbeleid economisch van aard zijn; en met gezondheid valt niets direct te verdienen. Bij de handel en landbouw blijkt nauwelijks prioriteit voor een voedselbeleid (overigens wel voor voedselveiligheid). Voor die verschillende gezichtspunten tussen mensen uit de landbouw/handel en de gezondheidszorg is aandacht nodig, aldus de onderzoekers.
Daar komt bij dat onduidelijk is welk mandaat de EU heeft om zich via beleid met de gezondheidszaken van individuele lidstaten te bemoeien. Daar moet duidelijkheid en overeenstemming over komen.
Tenslotte is ook meer betrokkenheid van de samenleving zelf nodig.

Lees het rapport op sciencedirect.com >

Of lees het artikel en de discussie op foodlog.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *