Verleiden tot groenere vergroening

De aansluiting tussen vergroening van het GLB uit de eerste pijler en het agrarisch natuurbeheer uit pijler 2 is een belangrijk thema voor ons bij het ministerie van EZ. Agrarische natuurbeheer en de ecologische aandachtsgebieden kunnen elkaar versterken als er een goede aansluiting is.

Zoeken naar kansen

Samen met andere partijen zoeken we naar de kansen voor deze combinatie. Dat is nog niet eenvoudig omdat het een vrije keuze is voor boeren hoe zij de ecologische aandachtsgebieden uit de vergroening invullen. Daarin worden vooral economische afwegingen gemaakt. En dat valt een ondernemer natuurlijk niet kwalijk te nemen.

Er zal dus een innerlijke motivatie bij boeren moeten zijn om te kiezen voor een invulling met bijvoorbeeld akkerranden die het agrarisch natuurbeheer versterken, als dat economisch gezien niet de meest optimale invulling is. En boeren met zo’n innerlijke motivatie zijn er ook. Bijvoorbeeld, een groep boeren in Zeeland gaat ook zonder de vergoeding die ze in de vorige GLB-periode kregen door met hun akkerranden omdat ze zien dat het gunstig is voor bodem en gewassen.

Boeren verleiden

Daarnaast kunnen we boeren proberen te verleiden om voor akkerranden te kiezen in plaats van bijvoorbeeld vanggewassen. Dat verleiden gaat wat makkelijker als er een vergoeding bij komt. Zo’n vergoeding kan niet uit pijler 2 komen omdat er dan sprake is van dubbele betaling. Maar als het uit een andere hoek komt, is dat wel mogelijk.

Dat kan bijvoorbeeld een waterschap zijn die voordelen ziet in akkerranden vanwege de invloed op de waterkwaliteit. Vogelbescherming Nederland doet een proef met vogelakkers: kruidenrijke graanakkers met daarin stroken luzerne, waar akkervogels baat bij hebben. Ook hier wordt gekeken naar de mogelijkheden dit te stimuleren met een vergoeding. Het effect van deze maatregelen is extra groot als hierin aansluiting bij de maatregelen voor agrarisch natuurbeheer uit pijler 2 wordt gezocht.

Het thema heeft de speciale belangstelling van staatssecretaris Sharon Dijksma. Ze wil hiermee graag een goede bijdrage leveren aan biodiversiteitswinst in het landelijk gebied. Maar zoals ze zelf ook zei in het vraaggesprek aan het slot van de ANLb-dag: de sleutel voor een effectieve combinatie van vergroening en agrarisch natuurbeheer ligt uiteindelijk in de mogelijkheden, inventiviteit en keuzes van de ondernemer. Hij (of zij) is immers degene die vormgeeft aan zijn eigen bedrijf.

Bas Volkers
Ministerie van EZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *