Verlenging inzaaiperiode groenbemester

Het ministerie van Economische Zaken verlengt de uitrijtermijn voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters tot 1 oktober 2015.

Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel betreft het uitrijden van dierlijke mest en het toepassen van kunstmest op bouwland, uitgezonderd land waarop in 2015 snijmaïs wordt geteeld. Voorwaarde is dat op dit bouwland een groenbemester wordt geteeld. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

De maatregel volgt op een door de Kamer aangenomen motie van Elbert Dijkgraaf van de SGP. Dijksma stuurde hierop een brief naar de Europese Commissie, die aan heeft gegeven dat de termijn mag worden verlengd wanneer dit niet leidt tot negatieve effecten voor het milieu. Dijksma schrijft na de motie ook advies te hebben gevraagd van de Technische commissie bodem (TCB), die zich kritisch toonde.

(Bron: Boerderij)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *