VNG positief over GLB-voorstellen

logo vng

De VNG is positief over de inzet van de Europese Commissie om het GLB eenvoudiger en flexibeler te maken. Het voorstel om een nationaal strategisch plan op te stellen voor pijler 1 en 2 vraagt wel om een nieuwe samenwerking tussen betrokkenen partijen.

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar position paper over het nieuwe GLB.

Plattelandsontwikkeling

Bij de hervorming van het landbouwbeleid mag plattelandsontwikkeling niet ondersneeuwen, vindt VNG, “want leefbaarheid en brede economische ontwikkeling van het platteland blijft een belangrijk aandachtspunt”.

Daarnaast moet het volgens de organisatie mogelijk blijven om in de periode 2021 – 2027 het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te combineren met de andere Europese fondsen. Die combinatie leidt tot synergie en versterking van projecten.

Kerndoelen GLB

logo leader

De VNG zet in op de volgende kerndoelen bij de GLB-hervorming:

  • verduurzaming van de landbouw (kringlooplandbouw, korte ketens, verbinding boeren en burgers)
  • plattelandseconomie (stimuleren werkgelegenheid, diversificatie economie, bereikbaarheid landelijk gebied)
  • klimaat (adaptatie, opwekken duurzame energie)
  • gebiedsgerichte aanpak
  •  vermindering lastendruk

Doorgaan met LEADER

De VNG is voorstander van voortzetting van het LEADER-programma met behoud van een minimuminzet van 5% van het nationale GLB-budget zoals voorgesteld door de Europese Commissie. De VNG pleit hierbij voor vermindering van de administratieve lasten en meer synergie met gemeentelijke maatregelen.

Meer informatie: visie VNG op nieuwe GLB

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *