Voedselbeleid: de standpunten van de politieke partijen

Grote kans dat het in de verhitte verkiezingsdebatten niet al teveel over voedselbeleid gaat, stelt Stijn van Gils op Followthemoney.nl. Hij maakte een inventarisatie van de standpunten van de politieke partijen over de onderwerpen van de voedselagenda, zowel vanuit de verkiezingsprogramma’s als vanuit hun stemgedrag in de Tweede Kamer. Een korte samenvatting in de aanloop naar de verkiezingen. 

Gezond en veilig voedsel

De VVD wil liever geen overheidsbemoeienis met de keuze van consumenten: geen vet- of suikertaks of betuttelende etiketten. En het is prima als bedrijven uit de voedselindustrie zelf voedselvoorlichting geven. Het CDA wil wel op Europees niveau afspraken maken met voedselproducenten. De partij vindt wel dat wet- en regelgeving (op het gebied van voedselveiligheid) voor ondernemers niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt. 50Plus wil juist meer directe overheidsinvloed belastingtarieven aan te passen: laag tarief voor gezonde producten.

SP, PvdA en Partij voor de Dieren benadrukken dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit de komende periode voldoende geld moet krijgen voor controles op voedselveiligheid. Van de VVD mag het juist wel minder. CDA, ChristenUnie, PvdA, SGP en VVD zijn tegen meer onaangekondigde controles.

Macht van de supermarkten

CDA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP willen dat toeleveranciers meer mogelijkheden krijgen om met elkaar samen te werken. Nu verhinderen Europese regels dat volgens hen.

PVV, VVD en Partij voor de Dieren zijn juist tegen dit soort ketenafspraken. Die zorgen voor kartelvorming en gaan een gezonde concurrentie juist tegen, vinden ze.

Een voorstel van SP, ChristenUnie en CDA om de macht van supermarkten te inventariseren kreeg steun van alle partijen, behalve de PVV.

Duurzaamheid en dierenwelzijn

De rechtse partijen VVD, CDA, SGP en PVV willen niet te veel regels.
Linkse partijen willen dat de veehouderij grondgebonden wordt. De PvdA wil zelfs veel minder vee en uiteindelijk helemaal van geen  import van soja als veevoeder meer.

De linkse partijen stemmen consequent voor meer dierenwelzijn, net als trouwens de PVV en 50Plus. VVD, CDA en SGP stemmen doorgaans tegen moties die diervriendelijkheid moeten vergroten.

D66 wil extra investeren in biologische en natuurvriendelijke landbouw en het gemakkelijker maken om een biologisch bedrijf te beginnen. (Hoewel D66 dan weer niet in het voordeel van de biologische boer stemde toen bleek dat Nederland te veel koeien had en meer mest produceert dan afgesproken met de EU).

Het stemgedrag van de PvdA wisselde als het gaat om duurzaamheid van de veehouderij, maar de partij stemt wel consequent voor een meer duurzame visserij.

Pesticiden en antibiotica

CDA en SGP willen dat regels voor pesticiden vooral niet te streng zijn. De VVD wil een meer gebiedsgerichte aanpak om de hoeveelheid pesticiden te beperken, maar zeker geen afschaffing.

Alle linkse partijen (en 50Plus!) willen het liefste van pesticiden af. Op de PvdA na dan, want die volgde regelmatig de VVD.

Voor antibiotica geldt ongeveer hetzelfde. (De PvdA stemde het afgelopen jaar als enige partij tegen een motie om te onderzoeken of er natuurlijkere alternatieven voor antibiotica zijn – de reden: de PvdA steunt uit principe geen moties van de PVV.)

Genetische manipulatie en patenten op levende wezens

Genetische manipulatie speelt in de meeste verkiezingsprogramma’s geen grote rol. De VVD is het meest positief over genetische manipulatie en wil meer experimenteren. De Partij voor de Dieren wil juist een compleet verbod. ChristenUnie, SGP en GroenLinks zijn ook kritisch, maar willen — onder strikte voorwaarden — wel experimenten toestaan. CDA en SGP voegen daar nog aan toe dat het alleen om planten mag gaan.

Alle partijen zijn overigens tegen het patenteren van genetisch materiaal.

Nieuwe partijen

De programma’s van de nieuwe partijen VNL, Forum voor Democratie en DENK zijn bondig: VNL wil minder regels voor boeren, Forum voor Democratie wil technologie stimuleren om het voedselprobleem op te lossen en dierenmishandeling efficiënter aanpakken, DENK wil voedselverspilling voorkomen en streeft naar meer duurzaamheid.

Doe er volgende week uw voordeel mee!

Het volledige artikel vindt u hier >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *