Voedselcoalitie kritisch over GLB-voorstellen

De voorgestelde wijzigingen van het GLB zijn absoluut ontoereikend voor de noodzakelijke omslag in het landbouw- en voedselsysteem. Dat schrijft de Transitiecoalitie Voedsel in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij de coalitie zijn meer dan 150 bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten die actief zijn op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. De coalitie reageert in haar brief aan de kamer op de jongste GLB-voorstellen en de reactie daarop van het kabinet.

Duurzaam voedselpatroon

De transactiecoalitie streeft naar een gezond, smakelijk en duurzaam voedselpatroon waarbij de externe maatschappelijke kosten fors omlaag gaan en zoveel mogelijk worden verwerkt in de marktprijzen. Het nieuwe GLB kan een beweging in die richting bewerkstelligen, maar doet dat niet. Van een echte transitie naar een klimaatneutrale, circulaire landbouw is geen sprake.

De coalitie constateert tot haar leedwezen dat het kabinet de recente GLB-voorstellen van de Europese Commissie in grote lijnen ondersteunt. De coalitie hoopt dat de Tweede Kamer het kabinet tot de orde roept.

Falen van de markt

De coalitie constateert dat in het landbouw- en voedselsysteem sprake is van marktfalen. Externe kosten worden niet verrekend maar op de maatschappij afgewenteld. Het nieuwe GLB-beleid verandert daar weinig aan. Het principe van ‘true costs’ moet worden verankerd in het GLB, schijft de organisatie. “Wij verzoeken u om de regering te vragen dit onderwerp op Europees niveau aan de orde te stellen in het GLB-debat.”

Op dit moment komt circa 80% van de GLB-toeslagen terecht bij 20% van de bedrijven. De voorstelde aftopping verandert daar weinig aan, meldt de coalitie. Daardoor blijft veel publiek geld terechtkomen bij boeren die dat niet nodig hebben.

Strategisch plan

Volgens de GLB-voorstellen uit Brussel moeten de EU-lidstaten een strategisch plan maken om milieu- en klimaatdoelen te realiseren. De transitiecoalitie is hierover sceptisch: “In welke mate hier een maatschappelijk verantwoorde invulling aan wordt gegeven, blijft zeer onzeker, gezien het ontbreken van kwantificeerbare financiële verplichtingen in de concept-verordeningen.”

Druk van landbouworganisaties

Ook in een ander opzicht zet de coalitie grote vraagtekens bij de door de Europese Commissie gewenste transitie naar een duurzame landbouw. “Het wordt aan de lidstaten overgelaten in welke mate ze invulling geven aan klimaat- en milieudoelen. Gelet op het ‘level playing field’ zullen landbouworganisaties hun regering dwingen om niet strenger te zijn dan andere landen.” In dat kader wordt in de brief gesproken over een ‘race to the bottom’.

Kloof producent en consument

De coalitie constateert dat de regering in haar reactie op de GLB-voorstellen terecht de kloof tussen producent en consument aan de orde stelt. De brief meldt dat in Nederland talloze initiatieven op dat vlak zijn genomen. “Wij vinden het zeer belangrijk om dergelijke initiatieven vanuit het GLB te ondersteunen.”

De Transitiecoalitie Voedsel doet in haar brief aan de Tweede Kamer tien aanbevelingen.

 

Eén reactie op “Voedselcoalitie kritisch over GLB-voorstellen”

  • Bekend is dat vele NL boeren organisaties TEGENSTANDER zijn inzake transparantie voedselveiligheid. Hoe kan je dan vertrouwelijk en duurzaam overkomen.? Met lobby kun je wel bereiken dat zelfs ministerie Landbouw, VWS en Economische Zaken ook zwijgen naar o.a.Nationale Ombudsman, maar is dat terecht naar betreffende boeren,burgers en consumenten.? Klacht hierover was terecht wegens schending van vereiste van transparantie. Worden er geen onverantwoordelijke risico,s naar volksgezondheid genomen zoals Europese Commissie het aangeeft naar Nederland inzake Nederlandse agro voedselveiligheid. Beroep bij Europees Hof Rechten Mens wordt in behandeling genomen. Burgers en consumenten hebben recht op gezondheid en leven. (Artikel 1 van EHRM) Slachtoffers van o.a. Qkoorts en van gebruik chemisch hormonen op ongeveer 30.000 NL boerderijen hebben recht op erkenning.(kanker,diabetes,depressie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *