Vogelakkers

Naar aanleiding van het Kamerdebat van 1 juli 2014 is de vogelakker toegevoegd als manier om de 5% verplichte EFA in te vullen. De vogelakker is onderdeel van het duurzaamheidscertificaat ‘akkerbouwstrokenpakket, inclusief vogelakkers’ (eerder akkerbouwrandenpakket).

Sinds 2010 is het concept in Oost-Groningen ontwikkeld en getest door Werkgroep Grauwe Kiekendief en Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen.

Wat is een vogelakker?

Een vogelakker is een mix van natuurbraakstroken en het meerjarige groenvoedergewas luzerne op één en hetzelfde perceel. Vogelakkers meten minimaal vijf hectare in oppervlakte. De luzerne wordt regulier geoogst, de braakstroken blijven braak. Dit concept blijkt in de praktijk goedkoper te zijn en ecologisch meer op te brengen dan andere vormen van akkervogelbeheer.

Wat levert het op?

Goed beheerde braakpercelen en brede akkerranden hebben door de grote veldmuizenpopulatie een grote aantrekkingskracht op overwinterende ruigpootbuizerds, blauwe kiekendieven en velduilen. Niets was logischer dan het in elkaar schuiven van beide ideeën: een meerjarige teelt van luzerne/klaver gecombineerd met ecologisch beheerde braakstroken. Het op perceelsniveau organiseren van twee typen habitat bleek een gouden greep.

Vogelakker als equivalentpakket

Onder de regie van het Ministerie van Economische Zaken is deze Nederlandse versie van een EFA uitgebreid gemonitord en onderzocht. Onlangs werd een motie aangenomen waarbij vogelakkers zijn toegevoegd aan de lijst maatregelen waarmee de 5% EFA ingevuld mag worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *