Wat gebeurt er met uw suggesties voor vereenvoudiging van het GLB?

Het was een bijzonder moment. Uitgerekend tijdens de terugblik op de consultatie over de vereenvoudiging van het GLB kwam het bericht binnen dat het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma door ‘Brussel’ is goedgekeurd. Niet direct een melding die je op vrijdag de 13e verwacht.

Bruikbare suggesties

De stemming was toch al goed omdat er overwegend positief op de consultatie over vereenvoudiging van het GLB wordt teruggekeken door de blogschrijvers. Er zijn een aantal bruikbare vereenvoudigingssuggesties ingebracht. Daar was het ons om te doen.

Zo zal Jan van de Wijnboom van het ministerie zeker verder gaan werken aan de suggestie om af te komen van de verplichting dat vanggewassen altijd een mengsel van soorten moet zijn. Karel van Bommel gaf in de reacties op zijn blog aan dat het inderdaad een goed idee is de verordening op exportrestituties te schorsen. En Jan Gerrit Deelen gaat naar aanleiding van een aangedragen suggestie uitzoeken hoe de administratieve last voor LEADER beperkt kan worden.
Selectie

Dit is maar een greep uit alle aangedragen ideeën. Wat gaan wij met uw ideeën doen? We maken allereerst een selectie:

  • Wat zijn informatieve vragen? Zij krijgen een helder antwoord.
  • Welke ‘politieke’ inbreng is ingebracht? Deze suggesties mogen er natuurlijk zijn, maar na jarenlange onderhandelingen over bijvoorbeeld de vergroening is het niet reëel om de uitkomsten daarvan morgen opnieuw ter discussie te stellen. Nog los van de vraag of dat zou passen in de bestuurlijke lijn van de staatssecretaris.
  • Wat nu prioriteit heeft zijn de voorstellen voor vereenvoudiging die zeker bij commissaris Hogan terecht moeten komen. Hierbij maken we een onderscheid tussen suggesties die op korte termijn geregeld kunnen worden en suggesties die niet van vandaag op morgen geregeld kunnen worden en die we in de komende jaren op gepaste momenten gaan inbrengen bij de EU.
  • Daarnaast zijn er ook bruikbare suggesties gedaan waar we in Nederland ons voordeel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld de suggestie om de administratielast voor LEADER-projecten te beperken. Deze gaan we bespreken met RVO.nl.

Brief aan Hogan

In de komende dagen zetten we de suggesties op een rij die we naar commissaris Hogan gaan sturen. Het gaat dan om de voorstellen waar de EU wat mee kan doen en die aansluiten bij de vraag van de EU-commissaris naar concrete suggesties voor de korte termijn.

Overzicht

Vervolgens maken we een compleet overzicht van alle ingebrachte ideeën en wat we hiermee doen. Op deze wijze willen we recht doen aan de moeite die u hebt gedaan om suggesties aan te leveren.

Dus: houdt vooral deze website in de gaten. U kunt hier lezen hoe we hier een vervolg aan geven.

Als u op korte termijn nog praktische vragen over het GLB heeft kunt u terecht bij RVO.nl: u kunt bellen naar telefoonnummer 088- 042 42 42of mailen via mijn.rvo.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *