“We hebben een integrale aanpak nodig”

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van natuur en milieu voor de landbouw? Alle uitdagingen zijn belangrijk, vindt Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl “Als je serieus stappen wilt zetten, dan heb je een integrale aanpak nodig.”

Niet blindstaren

“Je moet je niet blindstaren. Als je puur kijkt naar het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dan kies je misschien voor genetisch gemodificeerde gewassen. Maar dat is voor biodiversiteit niet de goede oplossing.”

“In die valkuil zijn we vaker getrapt. Afgelopen 20 jaar lag de focus op ammoniak, daar hebben we ook echt stappen in gezet. Nu ligt de focus op fosfaat. Maar als je een beetje handig bent, dan kun je binnen de fosfaatregels meer melk produceren en meer ammoniak uitstoten. Als je echt iets wilt bereiken, dan heb je een integraal beleid nodig.”

Anders werken stimuleren

“Dat voorkomt ook dat je met 60 miljoen voor agrarisch natuurbeheer moet goedmaken wat met 1 miljard aan toeslagrechten wordt gestimuleerd, zoals nu gebeurt. Wat mij betreft wordt de belangrijkste component van het nieuwe beleid: boeren stimuleren om andere keuzes te maken. Keuzes die goed zijn voor biodiversiteit, landschap en milieu. Zaken als risicobeheersing horen daar ook bij, want anders werken betekent meer risico. Maar we moeten in ieder geval die platte toeslagrechten ombouwen.”

Plek voor collectieven

“Collectieven zijn dan een goede tussenpersoon om het geld effectief te besteden. Zij kunnen heel succesvol bepalen welke maatregelen nodig zijn en passen in een gebied. Nederland werkt als enige in Europa met collectieven. Brussel volgt ons met belangstelling. Collectief werken moet wel in je cultuur passen. Boeren moeten het zelf willen, anders werkt het niet. Maar het GLB moet in ieder geval ruimte bieden om op deze manier te werken.”

 

Foto: Pixabay.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *